Når barn og ungdom er pårørende - Aldring og helse

Når barn og ungdom er pårørende

Om lag 2.000 personer under 65 år i Norge har en demensdiagnose. Mange av deres pårørende er barn og unge. Dette innebærer ekstra utfordringer for hele familien, både praktisk og følelsesmessig. Det finnes gode tilbud for barn og unge pårørende; deriblant pårørendekurs, sommerleirer og nettsider. Ungdom forteller at det å møte andre i samme situasjon er til god hjelp.

Da pappa fikk demens (2 min).

Gode tilbud til barn og unge som er pårørende

Helgekurs – Tid til å være ung

Landsdekkende helgekurs for unge mellom 18–30 år som har en forelder med demens.

Les mer om tid til å være ung

Sommerleir – Hvem ser meg?

Landsdekkende sommerleir for barn under 18 år, sammen med frisk forelder eller annen ressursperson. Se informasjonsfilmen om helgekurset her.

Les mer om sommerleir

Nettsider for barn og unge

Gå til hvemsermeg.no – Nettside for barn som har en mor eller far med demens. De møter blant annet uglen «Huske» som forteller om demens.

Tidtilung.no – Nettside for ungdom som har en mor eller far med demens. Ungdom kan også ha nytte av siden om det er andre i familien som har demens.

Flere filmer der barn og unge pårørende forteller sin historie

Animasjonsfilm der et barn forteller om moren som har demens. (3 min)
En ungdom forteller hvordan han har det etter at faren døde av demens. (1,5 min.)
Filmen viser ungdommers reaksjon på å ha en forelder med demens. Vi anbefaler at du ser filmen sammen med noen og gjerne snakker om den etterpå.