Når barn og unge er pårørende

Om lag 2.000 personer under 65 år i Norge har en demensdiagnose. Mange av deres pårørende er barn og unge. Dette innebærer ekstra utfordringer for hele familien, både praktisk og følelsesmessig. Aldring og helse har tilbud for barn og unge pårørende: Tid til å være ung?, Hvem ser meg? - sommerleir, podkast og nettsider. Unge forteller at det å møte andre i samme situasjon er til god hjelp.

En ungdom forteller om hans opplevelse med å ha en pappa med demens. (1,5 min.)

Landsdekkende tilbud til barn og unge som har en forelder med demens

Helgekurs – Tid til å være ung

Landsdekkende helgekurs for unge mellom 18–30 år som har en forelder med demens.

Les mer om tid til å være ung

Sommerleir – Hvem ser meg?

Landsdekkende sommerleir for barn under 18 år, sammen med frisk forelder eller annen ressursperson.

Les mer om sommerleir

Nettsider for barn og unge

hvemsermeg.no – Nettside for barn som har en mor eller far med demens. De møter blant annet uglen «Huske» som forteller om demens.

tidtilåværeung.no – Nettside for ungdom som har en mor eller far med demens. Ungdom kan også ha nytte av siden om det er andre i familien som har demens.

Podkasten Tid til å være ung

I podkasten Tid til å være ung samtaler sykepleier Celine Haaland-Johansen med andre unge som er eller har vært pårørende til en forelder med demens.
Lytt til podkasten Tid til å være ung

Filmer om å være barn og ung pårørende

Animasjonsfilm om barns opplevelse med å ha en forelder med demens. (3 min)
En ungdom forteller om hans opplevelse med å ha en pappa med demens. (1,5 min.)