Tid til å være ung?

Tid til å være ung? er et helgekurs for unge mellom 18-30 år med en far eller mor med demens.

Informasjonsfilm om helgekurset

Tid til å være ung? er et landsdekkende helgekurs for unge mellom 18-30 år som har en mor eller far med demens. Det arrangeres to kurs i året, som starter fredag kveld og avsluttes med lunsj søndag. Alle utgifter til reise og opphold blir dekket.

Å oppleve at mor eller far får demens vil ofte innebære bekymringer for framtiden og gi økte omsorgsoppgaver. Det kan bli vanskelig å møte krav til skolegang og ha tid til å være ung. Mange isolerer seg, kan oppleve skyld og har dårlig samvittighet.

Målet med helgekursene er at unge får støtte til å håndtere sin livssituasjon og hjelp til å mestre utfordringene i hverdagen. Gjennom forelesninger og gruppesamtaler får deltakerne snakket med fagpersoner samt delt tips og råd med hverandre. Det er også lagt vekt på sosiale aktiviteter på kurset.

Deltakere på Tid til å være ung? gir uttrykk for at det er nyttig med kunnskap om demens, og at de etter kurset har en bedre forståelse for situasjonen og tro på at de klarer å møte utfordringene.

Tid til å være ung? 2024

5. – 7. april på Tjøme – Kurset er avholdt

27. -29. september i Selbu

Mer informasjon om Tid til å være ung?

Meld deg på ved å bruke påmeldingsskjemaet

Vil du vite mer eller har spørsmål om kurset, kontakt oss på helgekurs@aldringoghelse.no

Tid til å være ung? administreres av Aldring og helse, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet og er en del av pårørendetiltakene i Demensplan 2025.

Tidtilåværeung.no er en nettside for ungdom og unge voksne som har en i familien med demens. Siden administreres av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet og er en del av pårørendetiltakene i Demensplan 2025.

Kontakt
Celine Haaland-Johansen
Prosjektmedarbeider
Telefon: 93 08 93 98
celine.h.johansen@aldringoghelse.no

Filmer for unge pårørende med en forelder med demens

Marte Kvello-Alme er lege i spesialisering i nevrologi og psykiatri og stipendiat og formidler kognitive symptomer på demens, og hvordan det påvirker en person som har demens. Filmen er rettet mot unge pårørende, men er også aktuell for helsepersonell og andre interesserte. (47 min)
Anne Følstad er spesialergoteraput og formidler råd og tiltak til hvordan unge pårørende kan møte livet som ungdom/ung voksen og hverdagen med en forelder med demens. Filmen er rettet mot unge pårørende, men er også aktuell for helsepersonell og andre interesserte. (38 min)
Ingunn Meyer Norchau er spesialergoterapeut og formidler råd og tiltak omkring kommunikasjon og samvær med en forelder med demens. Filmen er rettet mot unge pårørende, men er også aktuell for helsepersonell og andre interesserte. (30 min)