Hvem ser meg? - Sommerleir - Nasjonalt senter for aldring og helse

Hvem ser meg? – Sommerleir

Barn som har en forelder med demens opplever ofte utrygghet og utfordringer ved de endringene dette medfører for familien. Den friske forelderen kan oppleve at det er vanskelig å vite hvor mye informasjon som skal gis og hvordan barnet kan få best mulig støtte.

Informasjonsfilm om sommerleiren

Sommerleir er et landsdekkende tilbud til barn, der barn under 18 år deltar sammen med den friske forelderen eller en annen omsorgsperson.

Målsettingen med leiren er at deltakerne skal møte andre i liknende situasjon, og sammen dele erfaringer, få ny kunnskap og ha det gøy sammen. Gjennom samtaler, informasjon og lek møter barna fagpersoner og ungdom med erfaring som pårørende deltar som aktivitetsledere. Undervisning og samtaler skal gi forelderen økt kunnskap om demens og hjelp til å møte familiesituasjonen og støtte barnet i hverdagssituasjoner.

I 2021 ble sommerleiren arrangert på Sole Gjestegård i Viken med 19 barn/ungdom og 15 foreldre. Det var gode tilbakemeldinger på både undervisning, aktiviteter og fellesskap med andre.

Les mer på Hvemsermeg.no – en nettside for barn som har en i familien med demens

Hvem ser meg? 2022

Sommerleiren 2022 ble arrangert 30.juni – 3.juli på Honne hotell og konferansesenter. Vi satser på at Sommerleir vil bli videreført i 2023. Mer informasjon kommer på nyåret.

Vil du vite mer eller har spørsmål om leiren, kontakt oss på sommerleir@aldringoghelse.no

Sommerleir administreres av Aldring og helse, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet og er en del av pårørendetiltakene i Demensplan 2025.

Kontakt

Rita Weum
Prosjektleder
Tlf: 918 22 297
rita.weum@aldringoghelse.no

Celine Haaland-Johansen
Prosjektleder
Tlf: 93 08 93 98
celine.h.johansen@aldringoghelse.no

Filmer for barn med en forelder med demens

Animasjonsfilm om barns opplevelse med å ha en forelder med demens. Filmen retter seg mot barn og unge pårørende, men er også aktuell for helsepersonell og andre interesserte. (2 min)