Hvem ser meg? - Sommerleir - Aldring og helse

Hvem ser meg? – Sommerleir

Barn som har en forelder med demens opplever ofte utrygghet og utfordringer ved de endringene dette medfører for familien. Den friske forelderen kan oppleve at det er vanskelig å vite hvor mye informasjon som skal gis og hvordan barnet kan få best mulig støtte.

Informasjonsfilm om sommerleiren

Sommerleir er et landsdekkende tilbud til barn, der barn under 18 år deltar sammen med den friske forelderen eller en annen omsorgsperson.

Målsettingen med leiren er at deltakerne skal møte andre i liknende situasjon, og sammen dele erfaringer, få ny kunnskap og ha det gøy sammen. Gjennom samtaler, informasjon og lek møter barna fagpersoner og ungdom med erfaring som pårørende deltar som aktivitetsledere. Undervisning og samtaler skal gi forelderen økt kunnskap om demens og hjelp til å møte familiesituasjonen og støtte barnet i hverdagssituasjoner.

I 2019 ble sommerleiren arrangert på Østre Bolærne i Vestfold med 17 barn/ungdom og 12 foreldre. Det var gode tilbakemeldinger på både undervisning, aktiviteter og fellesskap med andre.

Les mer på Hvemsermeg.no – en nettside for barn som har en i familien med demens