Forskning

Overlapp mellom demens med Lewy-legemer og Alzheimers sykdom

Overlapp mellom demens med Lewy-legemer og Alzheimers sykdom

Klinikere rapporterer at det i noen tilfeller kan være vanskelig å skille mellom Alzheimers sykdom (AD) og Lewy-legeme sykdom i form av demens med Lewy-legemer og Parkinsons sykdom med demens.