Tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen for etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper blir videreført i 2024. Søknadsfrist er 1. september.

Kommuner og spesialisthelsetjeneste kan søke om tilskudd, og de kan inngå avtale med andre om gjennomføringen. Det oppfordres spesielt til å samarbeide med frivillige organisasjoner.

Søknader behandles fortløpende, og tilskudd innvilges så langt midlene strekker til. Det anbefales å søke i forkant av gjennomføringen.

Nye søkere får gratis tilsendt en koffert med brosjyrer, bøker, filmer, m.m. til bruk i arbeidet. Ved videreføring av tilbud kan påfyllingsmateriell bestilles.

Aldring og helse forvalter tilskuddsordningen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Har du spørsmål om ordningen, send e-post til pskole@aldringoghelse.no