Etablering og drift av pårørendeskoler

Pårørendeskole er en kursmodell der pårørende gjennom faglige forelesninger og gruppesamtaler får informasjon og støtte til å møte praktiske og følelsesmessige omstillinger og utfordringene som følger med omsorgen for en person med demens.

Evaluering av kurs over hele landet viser at pårørende vurderer at deltakelsen er til hjelp og støtte. Kommuner, spesialisthelsetjeneste, høgskoler, frivillige organisasjoner og andre lokale ressurser kan bidra på ulike nivåer i etablering og drift av pårørendeskole. Mange steder vil det være hensiktsmessig med interkommunalt samarbeid.

I Håndbok om etablering og drift av pårørendeskole gis mange praktiske råd og henvisninger til nyttige lenker og maler. Du kan lese håndboken og laste den ned som PDF her.

Maler for etablering og drift av pårørendeskole finner du her. Her ligger også maler tilpasset pårørende til personer med utviklingshemning og til eldre innvandrere med demens.

E-læringskurs: Etablering og drift av pårørendeskole for pårørende til personer med demens

E-læringskurs: Etablering og drift av pårørendeskole for pårørende til personer med utviklingshemning og demens

Inspirasjonshefte: Etablering og drift av kurs for pårørende til innvandrere med demens

E-læringskurs: Etablering og drift av kurs til pårørende til personer med demens og innvandrerbakgrunn