Etablering og drift av samtalegrupper

Hensikten med samtalegrupper er at mennesker som står i en vanskelig livssituasjon skal finne støtte hos hverandre.

Deltakerne får et forum der de kan sette ord på sine opplevelser, og den enkelte kan få hjelp til å finne løsninger og måter å mestre hverdagen og familielivet på. Deltakere og gruppeledere har til sammen mye erfaring og viktig kunnskap å dele. Se nyttige tips her: Tips og råd Samtalegrupper for pårørende (PDF)

Pårørende kan også oppleve det som en støtte når personen som er syk får tilbud om å delta i egne samtalegrupper. De siste årene har det enkelte steder blitt etablert samtalegrupper for personer med demens. Se nyttige tips her: Tips og råd Samtalegrupper for personer med demens (PDF)

Det er utviklet Samtalekort til bruk i grupper: Samtalekort (PDF)

Maler for etablering og drift av samtalegruppe finner du her.

E-læringskurs: Etablering og drift av samtalegruppe for pårørende til personer med demens