Utviklingshemning - Aldring og helse

Utviklingshemning

Vi bidrar til bedre tjenester og økt livskvalitet for voksne og eldre med utviklingshemning gjennom forskning, fagutvikling og kompetanseformidling.

to personer med Down Syndrom som bruker munnbind, foto

Korona og utviklingshemning

Eldre personer med utviklingshemning har høy forekomst av sykdommer som gjør at de er særlig utsatt for koronaviruset. Les mer på temasidene om eldre og korona.
Korona og utviklingshemning
Eldre dame sitter i rullestol. Foto

Utviklingshemning og aldring

Hvordan kan vi gjennom helsefremmende tiltak tilrettelegge deres nærmiljø og hverdagsliv, slik at opplevelsen av å eldes blir god for hver enkelt?
Utviklingshemning og aldring
Par med downs sitter sammen med hund. Foto

Helse og sykdom

Informasjon om aldersrelaterte tilstander og hvordan fremme god helse.
Helse og sykdom
Far og sønn ser på hverandre og ler

Hjelp til pårørende

Informasjon- og opplæringstilbud for pårørende.
Hjelp til pårørende
Mann med utviklingshemming som jobber på sageri. Foto.

Miljøarbeid og dagligliv

Tiltak som kan fremme nærmiljø, arbeid og dagligliv for voksne og eldre.
Miljøarbeid og dagligliv
Person med downs henger opp klesvask. Foto

Tilpasset materiell

Personer med utviklingshemning har også behov for kunnskap om og innsikt i egen helse. Her finner du lettlest tekst, filmer og relevante nettsider
Tilpasset materiell

Våre fagfolk

Utviklingshemning og aldring har ansatte med bred yrkeserfaring og utdanning. Vi har bakgrunn som vernepleiere og sykepleiere, med tilleggsutdanning. Alle underviser og har ulike ansvarsområder i fagenheten. Informasjon om publikasjoner og prosjekt finner dere via lenke til Cristin, under hver enkelt ansatt. Cristin-systemet samler og gjør informasjon om norsk forskning tilgjengelig.

Her finner dere en oversikt over oss med kontaktinformasjon

Kartlegging ved aldring hos personer med utviklingshemning

Tester og verktøy i alfabetisk rekkefølge

Min livshistorie. Hvem er jeg – inkl. verktøy

Samtaleguide til bruk i samtaler med personer med demens eller kognitiv svikt. Den er et hjelpemiddel for at helse- og omsorgspersonell kan gi personsentrert omsorg gjennom å bli kjent med personens livshistorie, verdier, interesser og nettverk.

Bygger på og erstatter skjemaet «Personopplysninger – Min livshistorie» (11 sider PDF)

Min livshistorie. Hvem er jeg – inkl. verktøy

Sjekkliste for psykisk sykdom hos voksne med utviklingshemning

Tidlige tegn

Tidlige tegn er et kartleggingsverktøy for oppfølging av voksne eldre personer med utviklingshemning. Gode rutiner er nødvendig for å fange opp endringer i helsetilstanden så tidlig som mulig, og Tidlige tegn er et hjelpemiddel for å sikre systematisk oppfølging. Tidlige tegn finnes i en elektronisk utgave med en veiledningsfilm og tilleggsmateriell.

Du finner Tidlige tegn under Skalaer og tester