Utviklingshemning - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Utviklingshemning

Vi bidrar til bedre tjenester og økt livskvalitet for voksne og eldre med utviklingshemning gjennom forskning, fagutvikling og kompetanseformidling.

Mitt livs ABC, illustrasjon
Hvordan bruker helsefagarbeidere ny kunnskap i praksis etter grunnleggende opplæring i tjenesteyting til personer med utviklingshemming?

Helsefagarbeidere har mer søkelys på selvbestemmelse og brukermedvirkning hos personer med utviklingshemming etter opplæringen Mitt livs ABC. Det…

Eldre utviklinghsemmet vanner planter. Foto
Likestillings- og diskrimineringsombudet: Alvorlige mangler ved rettssikkerheten til personer med utviklingshemning

– Stemmene til personer med utviklingshemning blir i liten grad hørt, og behovet for økt kunnskap og bevissthet om både deres erfaringer og…

Kollasj med bilder av eldre folk og ledere ved Verdighetsenteret og Aldring og helse
– Gamle folk får altfor lite oppmerksomhet

I anledning Eldredagen fredag 1. oktober lanserer Aldring og helse og Verdighetsenteret intervjuserien Årringer. Gjennom serien får du møte 22…

to personer med Down Syndrom som bruker munnbind, foto

Korona og utviklingshemning

Eldre personer med utviklingshemning har høy forekomst av sykdommer som gjør at de er særlig utsatt for koronaviruset. Les mer på temasidene om eldre og korona.
Korona og utviklingshemning
Par med downs sitter sammen med hund. Foto

Helse og sykdom

Informasjon om aldersrelaterte tilstander og hvordan fremme god helse.
Helse og sykdom
Mann med utviklingshemming som jobber på sageri. Foto.

Miljøarbeid og dagligliv

Tiltak som kan fremme nærmiljø, arbeid og dagligliv for voksne og eldre.
Miljøarbeid og dagligliv
Far og sønn ser på hverandre og ler

Støtte til pårørende

Informasjon- og opplæringstilbud for pårørende.
Støtte til pårørende
Kvinne og person med utviklingshemning ser på skjerm. Foto.

Tester og verktøy

Her finner du tester og verktøy ved aldring hos personer med utviklingshemning.
Gå til tester og verktøy
Eldre dame sitter i rullestol. Foto

Lær mer

Hvordan kan vi gjennom kompetanseheving tilrettelegge nærmiljø og hverdagsliv, slik at opplevelsen av å eldes blir god for hver enkelt?
Lær mer
Person med downs henger opp klesvask. Foto

Tilpasset materiell

Personer med utviklingshemning har også behov for kunnskap om og innsikt i egen helse. Her finner du lettlest tekst, filmer og relevante nettsider
Tilpasset materiell

Våre fagfolk

Utviklingshemning og aldring har ansatte med bred yrkeserfaring og utdanning. Vi har bakgrunn som vernepleiere og sykepleiere, med tilleggsutdanning. Alle underviser og har ulike ansvarsområder i fagenheten. Informasjon om publikasjoner og prosjekt finner dere via lenke til Cristin, under hver enkelt ansatt. Cristin-systemet samler og gjør informasjon om norsk forskning tilgjengelig.

Her finner dere en oversikt over oss med kontaktinformasjon

Pågående prosjekter

Vi arbeider med prosjekter, i tillegg til fagformidling. Under finner du en oversikt over prosjekter vi jobber med for tiden.

Den norske Downs syndrom- og demensstudien

Den norske Downs syndrom- og demensstudien skal tette kunnskapshull og bidra til økt kompetanse om demens blant personer med Downs syndrom og personer med en utviklingshemning.

Les mer om studien her