Tester og verktøy

Her finner du tester og verktøy ved aldring hos personer med utviklingshemning.

Kartlegging ved aldring hos personer med utviklingshemning

Tester og verktøy i alfabetisk rekkefølge

Adaptiv demensscreening

Et spørreskjema for å oppdage demens ved Alzheimers sykdom hos personer med utviklingshemming (2 sider PDF)

Veileder og bakgrunn for screeningverktøyet Adaptiv demensscreening (2 sider PDF)

Klikk her for skjema og veileder

DisDAT – vurderingsverktøy for ubehag hos personer med utviklingshemning

DisDAT er et skjema for å oppdage tegn på ubehag hos personer som har begrenset evne til å kommunisere verbalt, og er utformet for å beskrive en persons uttrykksformer når hen er tilfreds eller utilpass.

Det er ikke et skåringsverktøy, men det skal gi oss en baseline-registrering (utgangsverdier) som gjør det enklere å oppdage endringer.

Klikk her for å laste ned skjemaet DisDAT

Helhetlig pensjonskartlegging

Vurderingsskjema ved yrkesavgang for personer med utviklingshemning som kartlegger arbeidstakers funksjonsevne, arbeidssituasjon, hjemmesituasjon og muligheter for andre aktiviteter (12 sider PDF)

Klikk her for skjema

Min livshistorie. Hvem er jeg – inkl. verktøy

Samtaleguide til bruk i samtaler med personer med demens eller kognitiv svikt. Den er et hjelpemiddel for at helse- og omsorgspersonell kan gi personsentrert omsorg gjennom å bli kjent med personens livshistorie, verdier, interesser og nettverk. Skjemaet bygger på og erstatter skjemaet “Personopplysninger – Min livshistore”.

Klikk her for skjemaet Min livshistorie

Sjekkliste for psykisk sykdom hos voksne med utviklingshemning

Sjekkliste til bruk for å utrede voksne personer med utviklingshemning for psykiske helseproblemer. Norsk utgave distribueres med tillatelse gitt av utgiver og kan kjøpes via bokhandelen til Aldring og helse

Smertekartlegging- MOBID 2

MOBID-2 er et skåringsverktøy for smerte hos personer med demens, som også kan brukes for å kartlegge smerte hos personer med utviklingshemning.

Klikk her for å komme til skåringsverktøyet og til opplæringsmateriell for bruk av MOBID-2 til personer med utviklingshemning

Test for alvorlig kognitiv svikt

Test for alvorlig kognitiv svikt er en test for å kartlegge alvorlig kognitiv svikt hos personer med utviklingshemming. Testen er en norsk versjon av Test for Severe Impairment (TSI).

Klikk her for test for alvorlig kognitiv svikt (TSI) og veileder

Tidlige tegn

Tidlige tegn er et kartleggingsverktøy for oppfølging av voksne eldre personer med utviklingshemning. Gode rutiner er nødvendig for å fange opp endringer i helsetilstanden så tidlig som mulig, og Tidlige tegn er et hjelpemiddel for å sikre systematisk oppfølging. Tidlige tegn finnes i en elektronisk utgave med en veiledningsfilm og tilleggsmateriell.

Klikk her for skjemaet tidlige tegn og annet informasjonsmateriell