Avsluttet utviklingsprosjekt

Overgangsalderen i enkel tekst og illustrasjoner

Bakgrunn: Kvinner med utviklingshemning kommer også i overgangsalder. De kan ha problemer med å kjenne igjen og sette ord på helseutfordringer knyttet til overgangsalderen, og få har hørt om denne livsfasen.  Undersøkelser viser at helse- og omsorgspersonell i liten grad samtaler med kvinnene om overgangsalderen, da de også ofte mangler kunnskap og det er vanskelig å skille tegn på overgangsalder fra tegn på andre fysiske- eller psykiske plager hos kvinnene. I tillegg finnes det lite tilrettelagt norsk litteratur med enkel tekst og innhold om temaet.

Mål: Det skal utvikles en bok om overgangsalderen. Boken skal skrives med enkel tekst og innhold og ha rikelig med illustrasjoner. Boken er beregnet for kvinner med utviklingshemning eller kvinner som trenger tilrettelagt innhold.

Teamet som skal utvikle boken består av fagpersoner, illustratør og en gruppe kvinner med utviklingshemming som skal kvalitetssikre innholdet.