Pågående utviklingsprosjekt

E-læring om lovverk som gir sentrale føringer for tjenesteytingen i sykehjem og hjemmetjenester

Hensikt og mål

Aldring og helse skal utvikle en e-læring om lovverk som gir sentrale føringer for tjenesteytingen i sykehjem og hjemmetjenester. E-læringen skal være felles for Demensomsorgens ABC, Eldreomsorgens ABC og Mitt livs ABC, jamfør oppdragsbrevet for Mitt livs ABC for 2023. E-læringen skal ha om lag en times varighet og utformes slik at den er lett tilgjengelig for ansatte som har minoritetsbakgrunn, ufaglærte og andre som kan ha særlige utfordringer med å tilegne seg det skriftlige materiellet i ABC-opplæringen.