Helse og sykdom

Informasjon om aldersrelaterte tilstander og hvordan fremme god helse hos personer med utviklingshemning.

Aldersrelaterte sykdommer

Det kan være vanskelig å skille mellom tegn på normal aldring og tegn på aldersrelaterte sykdommer. Det er viktig å fange opp signaler og sette i gang tiltak som vil begrense eller utsette funksjonsfall og øke livskvalitet i den fasen i livet en befinner seg i.

Sansetap

Når vi blir eldre svekkes sansene. Her vil dere finne informasjon om ulike sansetap og linker til flere nyttige informasjonssider innen temaet sansetap hos eldre

Les mer om sansetap
Psykisk helse

Psykisk helse sier noe om våre følelser og evne til å forhold oss til dem. Redusert psykisk helse kan føre til psykiske lidelser, også for personer med utviklingshemning.

Les mer om psykisk helse
Demens

Demens er en fellesbetegnelse på en langvarig og kronisk tilstand som skyldes sykdommer eller skader i hjernen. Personer med utviklingshemning kan også få demens.

Les mer om demens
Kreft

Personer med utviklingshemning utvikler også kreft ved økende alder, men forekomst og utvikling av sykdommen kan være ulik sammenlignet med befolkningen generelt.

Les mer om kreft
Beinskjørhet

Beinskjørhet blir også kalt osteoporose. Personer med utviklingshemning kan være i risikogruppe for å utvikle sekundær osteoporose. Beinhelse handler om å forebygge og opprettholde et sterkt skjelett gjennom livet.

Les mer om beinskjørhet
eldre mann med stokk

Aldring og helsetilstand blant personer med utviklingshemning

Aldring innebærer gradvis utvikling av funksjonsfall og sansetap, og høyere risiko for aldersrelaterte sykdommer. For personer med utviklingshemning er det særlige utfordringer knyttet til aldring.
Les mer om aldring og helsetilstand blant personer med utviklingshemning
Ill.foto Fysisk aktivitet

Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid handler om å gi mennesker sterkere kontroll over forhold som påvirker egen helse og livskvalitet, og det forutsetter fokus både på individuelle og samfunnsmessige forhold.
Les mer her om helsefremmende arbeid
Lege lytter på hjertet til eldre dame. Foto

Årlig helsekontroll

Personer med utviklingshemning har i mange tilfeller dårligere helse enn funksjonsfriske. Studier viser at årlige helsekontroller av voksne og eldre med utviklingshemning har stor effekt. Helsekontrollene avdekker udiagnostiserte tilstander, alt fra alvorlige lidelser som kreft, hjertesykdom og demens, til tilstander som nedsatt hørsel og syn som er mer vanlig.
Les mer om årlig helsekontroll

Mitt sykehuspass

Mitt sykehuspass er et hjelpemiddel for å samle viktig informasjon om personer med utviklingshemning ved sykehusinnleggelser.
Les mer om og last ned mitt sykehuspass
blodsukker-måling

Temasider og temaark om diabetes type 2 for personer med utviklingshemning

Mange voksne og eldre personer med utviklingshemning antas å ha diabetes type 2. Forebygging og kunnskap om hvordan vi kan bistå de som lever med sykdommen kan bidra til økt livskvalitet for voksne og eldre personer med utviklingshemning.
Ler mer om temasidene og last ned temaark om diabetes type 2
overgangsalder, forside, kvinne som bader

Overgangsalder hos kvinner med utviklingshemning

Når kvinner blir eldre synker nivået av de kvinnelige kjønnshormonene i kroppen, og til sist opphører menstruasjonen. Denne livsfasen kalles for overgangsalderen. Det er lite forskning om hvordan overgangsalderen påvirker kvinner med utviklingshemning.

Kunnskap om overgangsalder er viktig for å oppleve god helse og livskvalitet, også for personer med utviklingshemning.
Les mer om overgangsalder hos kvinner med utviklingshemning
Mann bøyer seg fremover med smerter i ryggen. Foto

Smerter og smertekartlegging

Smertekartleggingsverktøyet MOBID-2 kan avdekke smerte basert på observasjoner i forhold til atferdsendring. Man registrerer atferd og intensitet når pasienten blir mobilisert og gjennomfører fem øvelser.
Les mer om smerter og smertekartlegging
Ubehag

DisDAT – vurderingsverktøy for ubehag hos personer med utviklingshemning

DisDAT er nå oversatt til norsk. Vi gir en kort innføring i hvorfor og hvordan en kan og bør benytte dette skjemaet.
Les mer om DisDAT
Lege står foran eldre mann på hospitalet og observerer. Foto

Klinisk observasjonskompetanse

Observasjonskompetanse blir gjerne kalt «Rapid response system» på engelsk. Det handler om tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand hos mennesker. Det er flere begreper som omhandler det samme. Noen kaller det akuttmedisin og andre sier somatisk vurderingskompetanse. Vi vil benytte klinisk observasjonskompetanse
Les mer om klinisk observasjonskompetanse
Spise- og svelgeproblemer

Dysfagi – spise- og svelgeproblem

Sette i halsen kan være svært alvorlig for eldre personer med utviklingshemning viser internasjonale undersøkelser. Et fremmedlegeme, mat eller en ting, som setter seg fast i bakre del av halsen kan blokkere luftrøret og føre til kvelning.
Les mer om svelgeproblemer og hvordan unngå kvelning
toalett besøk

Forstoppelse (obstipasjon)

Forstoppelse, eller problemer med regelmessig tømming av tarmen er vanlig blant personer med utviklingshemning. Forstoppelse fører til nedsatt livskvalitet, men kan ofte forebygges.
Les mer om forstoppelse
Illustrasjon av blodåre med bakterier.

Sepsis (blodforgiftning)

Sepsis er en reaksjon på en infeksjon og fører til ødeleggelse av vev og organer. Sepsis oppstår når bakterier kommer over i blodet og kroppens immunforsvar overreagerer. Sepsis kan føre til sjokk og multiorgansvikt som igjen kan føre til død. Hvis tegn på sepsis blir oppdaget tidlig nok, vil de som kommer raskt til behandling med væske og antibiotika ha større sjanse for å overleve.
Les mer om sepsis
Dame står forvirret med nøkkelknippet til huset. Foto

Delirium

Delirium er en tilstand som karakteriseres ved akutte forandringer i kognitiv funksjon, oppmerksomhet og bevissthet som følge av en eller flere fysiologiske påkjenninger Forandringene kan variere i intensitet i løpet av døgnet og avviker fra hvordan personen er til vanlig.
Les mer om delirium
Palliasjon

Omsorg ved livets slutt

De fleste av oss vil oppleve sorg etter tap av personer vi er glad i løpet av livet. Døden kan være ekstra vanskelig å forstå for personer med utviklingshemning.
Les mer om omsorg ved livets slutt her
to personer med Down Syndrom som bruker munnbind, foto

Personer med utviklingshemning og koronavirus

Eldre personer med utviklingshemning har høy forekomst av sykdommer som gjør at de kan være særlig utsatt for koronaviruset. På sidene om korona finner du informasjon om utviklingshemning og korona.
Ler mer om utviklingshemning og korona

The organization of health and medical care for people with intellectual disabilities in Norway

Les mer på engelsk om hvordan det norske helsevesenet er organisert og hvordan det er tilrettelagt for personer med utviklingshemning