Pågående forskningsprosjekt

VIPS praksismodell i tjenestene for personer med utviklingshemming

VIPS praksismodell (VPM) er en modell som hjelper helse- og omsorgspersonell å jobbe personsentrert. Ansatte i tjenester til personer med utviklingshemming etterspør praktiske erfaringer og kunnskap fra bruk av modellen fra deres fagfelt. For å kunne gi evidensbaserte råd og veiledning, er det behov for en systematisk erfaringsinnhenting.

Bakgrunn

VIPS praksismodell (VPM) er en modell som hjelper helse- og omsorgspersonell å jobbe personsentrert. Modellens nav er et fagmøte hvor personalet som jobber nærmest tjenestemottager deltar. I fagmøtet blir omsorgssituasjoner analysert i lys av begrepene i omsorgsfilosofien personsentrert omsorg. Fagmøtet følger en fast struktur som hjelper personalet å komme frem til personsentrerte miljøbehandlingstiltak. Reell brukermedvirkning sikres ved at tjenestemottagers perspektiv på situasjonen alltid er utgangspunktet i utformingen av behandlings- og omsorgstiltak.

Målsetting

Prosjektet skal undersøke behovet for tilpasning av modellen i tjenester til personer med utviklingshemming, for eksempel med hensyn til opplæring og implementering.

Metode

Prosjektet vil gjennomføre fokusgruppeintervju med kursholdere i VIPS praksismodell som jobber i og har gjennomført basiskurs til personal i tjenester til personer med utviklingshemming, og eventuelt ledere som har deltatt i opplæringen. Intervjuene analyseres med kvalitativ innholdsanalyse.