Materiell for personer med utviklingshemning

Personer med utviklingshemning har behov for kunnskap om og innsikt i egen helse. Her finner du lettlest tekst, filmer og relevante nettsider

Lettleste bøker og hefter

Faktalitteratur som har enkel tekst og innhold, og er tilrettelagt for personer med utviklingshemning. Se bøkene og heftene her

Nettsider

Aldring og helse, med støtte fra Nordens velferdssenter og det norske Sametinget, har utviklet en egen nettside tilrettelagt for personer med utviklingshemning som forklarer hva demens er. Siden kan enkelt oversettes til flere andre språk. Trykk på flagget til det språket dere foretrekker. Gå til lettlestdemens.no

E-læring

KardeAS har utviklet flere gratis e-læringskurs for personer med utviklingshemning og deres tjenesteytere. Kursene bør gjennomføres i samarbeid med tjenesteytere. Her finner dere kurs om kosthold, fysisk aktivitet, hygiene, arbeid, bolig og mye mer. Se e-læringskursene her

Filmer

Aldring og helse har alene, og i samarbeid med Kreftforeningen, utviklet filmer tilrettelagt for personer med utviklingshemning. Filmene er utviklet for å kunne forberede personer med utviklingshemning og andre som foretrekker visuell informasjon på noen vanlige helseundersøkelser.

mammografi
Denne filmen handler om det å gå til mammografi (10 min)
Denne filmen handler om en årlig helsekontroll hos fastlegen (7 min)