En enkel og flott illustrert guide til overgangsalderen

– Dette er den første boka som handler om overgangsalderen fortalt med enkel tekst og bilder, sier Lene Kristiansen. Boka forteller også om hva som kan være fint med det å bli eldre og livet etter at mensen opphører.

Når kvinner er mellom 40 og 50 år synker nivået av de kvinnelige kjønnshormonene i kroppen, og til sist opphører menstruasjonen. Denne livsfasen kalles for overgangsalderen og kan by på en rekke ulike utfordringer for kvinner.

– Målet vårt har vært å fortelle om hva overgangsalderen er, og hva kvinner kan gjøre hvis de opplever plagsomme symptomer, sier Kristiansen.

Kristiansen er spesialkonsulent hos Aldring og helse og var prosjektleder og forfatter. Medforfatter Stine Skorpen er fagkonsulent hos Aldring og helse. Med seg på laget hadde de også illustratør Kjersti Børresen som står bak alle illustrasjonene i Boka om overgangsalderen.

Forfatterne så en mangel på kvalitetssikret informasjon om temaet, formidlet på en enkel måte. Resultatet ble en illustrert bok om overgangsalderen.

– Vi ønsker å heve helsekompetansen hos kvinner som leser denne boka, derfor har vi tatt med noen faguttrykk, forteller Skorpen.

Forfatterne mener det er viktig at leserne kjenner noen faguttrykk siden dette gjør det enklere å snakke med helsepersonell om symptomer og plager.

Ifølge Kristiansen passer boka godt for lesere som ønsker informasjon som er lett å forstå.

– Boka inneholder mange tegninger og bruker et enkelt språk med et enkelt innhold, sier hun.

Forfatterne fikk god hjelp fra åtte kvinner, flere av dem med utviklingshemning, som deltok aktivt i utviklingen av boka.

– Disse fantastiske kvinnene har lest igjennom og kommentert på tekstforslag og gitt oss uvurderlige tilbakemeldinger på alle illustrasjonene, sier Skorpen.

Boka kan leses alene, men forfatterne tenker den kanskje aller helst bør leses sammen med noen.

– Da åpnes det for fine og viktige samtaler, sier Skorpen.

BOKA OM OVERGANGSALDEREN
– med enkelt innhold og tegninger

Stine Skorpen og Lene Kristiansen, begge ansatt i Aldring og helse, har skrevet boken. Illustratør er Kjersti Børresen.

Prosjektet ble støttet av Stiftelsen DAM og Norske Kvinners Sanitetsforening. En brukermedvirkningsgruppe har vurdert tegningene, teksten og innholdet.

Boka er tilgjengelig i Aldring og helses nettbutikk.