Pågående utviklingsprosjekt

Utviklingshemning og sorg

Personer med utviklingshemning lever lenger enn bare for noen få tiår siden, og vil oppleve sorg. Sorg over familie som dør, eller tap av nære relasjoner. De sørger som andre, men sorgreaksjonen kan avvike fra befolkningen generelt. Ubearbeidet sorg kan føre til funksjonsfall, og de har høy risiko for å utvikle en forlenget sorgforstyrrelse som kan kreve behandling.

Bakgrunn

Det finnes lite faglitteratur og forskning på sorg og sorgarbeid hos personer med utviklingshemning. Det finnes heller ikke noe opplæringsmateriell som viser hvordan en kan jobbe personsentrert og systematisk med dette.

Målsetting

Målet med prosjektet er å øke kunnskap, trygghet og handlingskompetanse i sorgarbeid blant tjenesteytere og nærpersoner, slik at de bedre kan støtte og hjelpe personer med utviklingshemning som opplever sorg.

Metode

Sammen med brukerrepresentanter og fagfolk ønsker vi å samle kunnskap om temaet, utvikle og innhente materiell som kan benyttes i sorgarbeid, og samle alt i et e-læringskurs. Vi vil også skrive artikler om temaet som vil publiseres forløpene på våre nettsider. Temadager om sorgarbeid gjennomføres som workshop’s underveis i prosjektperioden.