Støtte til pårørende

Informasjon- og opplæringstilbud for deg som er pårørende.

For tjenesteytere

Pårørendeskoler for pårørende til personer med utviklingshemning og demens

Aldring og demens hos personer med utviklingshemning kan føre til utfordringer for de pårørende, og ofte kan de ha behov for støtte og mestring i sin rolle som pårørende. Pårørendeskolene skal være en møteplass som gir pårørende støtte til å mestre praktiske og følelsesmessige utfordringer. Pårørendeskoler kan etableres av kommuner og spesialisthelsetjenesten.

Les mer om hjelp til pårørende til personer med demens

Se foredrag om personer med utviklingshemning og eldre foreldres beskrivelser i videoen over, av Lene Kristiansen. Du kan også se powerpoint-presentasjonen her.

Person med psykisk utviklingshemning sitter og ser lei seg ut. Foto

Helsemessige endringer ved aldring hos personer med utviklingshemning

Takket være bedrede levekår og bedre medisinsk oppfølging, er det i vår tid mange personer som har utviklingshemning som når høy alder. Dette kan medføre økte aldersrelaterte utfordringer og funksjonsfall.
Les mer om helsemessige endringer og demens
Eldre dame leker med hund. Foto

Kommunikasjon med personer som har utviklingshemning og demens

Å kommunisere er et grunnleggende behov hos alle mennesker. På denne siden finner du informasjon og råd om kommunikasjon med personer som har utviklingshemning og utviklet demens.
Les mer om kommunikasjon ved utviklingshemning og demens
Forsker sitter og noterer i biblioteket. Foto

Kartlegging, utredning og diagnostisering av demens hos personer som har utviklingshemning

Det kan være utfordrende å utrede og diagnostisere personer med utviklingshemning. Ved mistanke om demens bør det derfor henvises til habiliteringstjenesten.
Les mer om kartlegging, utredning og diagnostisering av demens
illustrasjonsfoto rettigheter

Juridiske rettigheter knyttet til utviklingshemning og demens

Når det foreligger en diagnose som krever
oppfølging fra helse- og omsorgstjenesten, er det noen sentrale juridiske forhold, og enkelte
rettigheter, som er aktuelle for både pasient eller bruker, og pårørende.
Les mer om rettigheter her
illustrasjonsfoto: gamle henderhender

Omsorg ved livets slutt

Hvilke hensyn skal du ta, og hvordan gir du den beste omsorgen når den du er pårørende til er ved livets slutt?

De ønskene som personen med utviklingshemning selv har, og hva slags kunnskap omsorgspersonene har om palliasjon og dødsfall, er av stor betydning. 
Les mer om omsorg ved livets slutt her

Last ned temaark for pårørende

Helsemessige endringer ved aldring hos personer med utviklingshemning

Kartlegging, utredning og diagnostisering av demens hos personer som med utviklingshemning

Kommunikasjon med personer som har utviklingshemning og demens

Juridiske forhold knyttet til utviklingshemning og demens

Marita, søstera mi! En film for alle som søker kunnskap om demens og pårørendes rolle i sykdomsutvikling og tjenestetilbud (Varighet: 21 min).