Omsorg ved livets slutt

De fleste av oss vil oppleve sorg etter tap av personer vi er glad i løpet av livet. Døden kan være ekstra vanskelig å forstå for personer med utviklingshemning.

Opplæring i lindrende omsorg

E-læringskurs om lindrende omsorg og behandling til mennesker med utviklingshemning

E-læringskurs om lindrende omsorg og behandling til mennesker med utviklingshemming. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark (USHT) har utviklet kurset.

Les mer om e-læringskurset omsorg og behandling til mennesker med utviklingshemming 

Opplæringshefte i lindrende omsorg for ansatte som jobber for mennesker med utviklingshemning

Opplæringshefte om lindrende omsorg og behandling til mennesker med utviklingshemning, for ansatte som jobber for mennesker med utviklingshemming.

Les heftet om lindrende omsorg og utviklingshemming her.

Lettleste hefter om sorg og død

Heftene viser bilder og forslag til hvordan bearbeide – og forstå ulike sorgprosesser kan være til hjelp i dette viktige arbeidet sammen med personer med utviklingshemning.

Forside hefte "å dele en sorg"
Å dele en sorg
Når noen er død

Mer informasjon om palliasjon og død

Les også om omsorg ved livets slutt i dette tema-arket for pårørende

Borte bra hjemme – hjemme best (PDF)

Consensus Norms for Palliative Care of People with Intellectual Disabilities in Europe (PDF)

Någon man tycker mycket om har dött (PDF)