Demens, 09.07.2021

Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem et alvorlig problem

Helsedirektoratet fikk i oppdrag å kartlegge eksempler på kommuner som jobber godt med å forebygge og følge opp vold og overgrep i sykehjem. – Ingen skal oppleve frykt for å bli utsatt for vold og overgrep, og alle har rett på en trygg og god eldreomsorg. Gjennom det samlede kunnskapsgrunnlaget og de gode eksemplene i rapporten, vil vi fortsette å spre erfaring og kunnskap om hvordan vi bedre kan forebygge og følge opp vold og overgrep i sykehjem, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Psykisk helse, 08.07.2021

Hva med de eldres psykiske helse?

– Eldre med psykiske lidelser må tas på langt større alvor, mener Kenneth Ledang, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Trøndelag. Antallet eldre med psykiske lidelser vil øke betydelig, men denne gruppen er viet tilnærmet null oppmerksomhet, mener han.
Demens, 05.07.2021

Kravet om helseattest for eldre bilførere forsvinner 1. august

Fortsatt er ingen ny kontrollordning på plass, melder NRK. Trygg trafikk er bekymret. Organisasjonen har, sammen med Legeforeningen og Optikerforbundet, sendt en felles uttalelse til Stortinget. Der stiller de seg kritiske til lovendringen som snart trer i kraft.
Demens, 30.06.2021

Ny dokumentar om skeiv aldring

Under Oslo Pride var det premiere på en ny dokumentarfilm. Her blir du kjent med hovedpersonene Britt og Solvår, Axel og Svein og Birna og Rut. Du får vite mer om deres liv og oppvekst, og hvorfor det ikke alltid er like lett å bli eldre som skeiv i Norge i dag. Filmen om skeiv aldring er produsert av Zacapa Film på oppdrag av FRI Oslo og Viken, Skeiv kunnskap, og Kirkens Bymisjon, med støtte fra Stiftelsen Dam.
Demens, 29.06.2021

Stor tro på viktige gjennombrudd i tidlig diagnostikk og behandling av demens

Men selv om en medisin mot Alzheimers nylig ble godkjent i USA, og godkjenning er på gang EU og Norge, så mener forskere vi må ha flere tanker i hodet på samme tid. Vi vil aldri kunne behandle alle med demens. – Vi må tenke forebygging og behandling samtidig, mener forskningssjef Geir Selbæk.
Demens, 24.06.2021

Trenger fler til forskning

Bli med på spennende forskning på musikk- og leseaktiviteter for personer med demens. Over 30 par der den ene personen har demens har allerede blitt med, men prosjektet trenger enda flere par i Norge. Deltakere forteller at de har både glede og nytte av opplegget.
Fagskolen, 21.06.2021

Fagskolen styrker digital satsing

Fagskolen Aldring og helse har fått over en halv million til en ekstra satsing på digital læring. Det skal resultere i aktivt reflekterende studenter i digitale læringsgrupper. Midlene skal brukes til å utvikle et læringsdesign med innovativ bruk av Teams. Prosjektet gjennomføres for Fagskolens digitale læringsgrupper i skoleåret 2021-2022, som omfatter ca. 150 studenter.