Demens, 07.10.2021

Helomvending om helseattest for eldre bilkjørere

Obligatorisk helseattest har gitt fastlegene mulighet til å fange opp personer som av helsemessige årsaker ikke bør kjøre bil, bl.a. som følge av kognitiv svikt. Helseattesten var i ferd med å bli avskaffet av regjeringen etter pålegg fra Stortinget. Nå har samferdselsministeren på bakgrunn av faglige vurderinger bestemt at han ikke vil fjerne helseattesten for dem over 80 år likevel. Overlege Anne Brækhus var en av dem som engasjerte seg for fortsatt obligatorisk helseattest.
Demens, 06.10.2021

Husk å nominere kandidater til Huskeprisen 2021!

Vet du om noen som har skapt «dager med mening» for personer med demens? Prisen går til en person, en organisasjon, et lag, en gruppe, en arbeidsplass eller andre som har vist evne til å skape gode tiltak for personer med demens. Personene kan enten bo hjemme eller på institusjon. De kan delta på dagaktivitetstilbud, eller i tilrettelagte aktiviteter. Huskeprisen består av 10 000 kroner og et kunstverk som representerer ugla Huske. Prisen deles ut på Demensdagene i desember.
Demens, 29.09.2021

Disputerer digitalt om demens fredag

Trine Holt Edwin fra Aldring og helse har sett på hvor raskt demens utvikler seg, og hva som er årsaken til dette, i sin doktorgradsavhandling Trajectories and risk factors of dementia progression. Hun har studert 673 pasienter etter demensdiagnosen. Det var pasienter med Alzheimers sykdom, Lewy-legeme demens, frontallappsdemens og andre former for demens. Pasientene er en del av det store NorKog-registeret tilknyttet Aldring og helse.
Demens, 28.09.2021

1 av 3 med demens har alvorlige smerter

Sykehuset Innlandet, NTNU og Aldring og Helse har kartlagt nesten 1000 nyinnlagte med demens på 68 sykehjem i landet. – Vi fant at 36 prosent av de sykehjemsbeboerne som ble undersøkt hadde smerter av betydning for hverdagen, sier Anne-Sofie Helvik til NRK. Hun er, i tillegg til å være professor ved NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, også ansatt i Aldring og helse.
Demens, 27.09.2021

Dobbelt så mange med demens om bare 20 år

Forskningsmagasinet Apollon stiller i dette intervjuet med forskningssjef Geir Selbæk i Aldring og helse spørsmålet: Korona eller demens? – Svaret er klart: når 2,5 ganger så mange kommer til å trenge helse- og omsorgstjenester på grunn av demens, blir dette vår største utfordring, svarer Selbæk.
Demens, 24.09.2021

Nasjonal konferanse: Eldre (60+) og seksuell helse

En nasjonal kompetansehevingsplattform for å bedre den seksuelle helsen hos 60+-befolkningen utvikles i perioden 2020-23. Målgrupper for prosjektet er eldre og helsepersonell som møter eldre. Den 26. november inviterer utviklerne til konferansen: Eldre og seksuell helse. Innledere med bred kompetanse om tematikken vil her presentere kompetansehevende tiltak som e-læringsverktøy og fagdager. Andre temaer er tabuer rundt seksualitet og demens og seksualitet. Deltakelse på konferansen er gratis.
Demens, 24.09.2021

Anmeldelse av ny tegneserie om demens

– Tre unge familier rammes av Alzheimer i Anders N. Kvammens nye tegneserie «Jeg husker ikke ... Historier om demens». Boka treffer leseren i hjertet, skriver anmelderen i NRK om den uvanlige tegneserien. Aldring og helse har bidratt med demensfaglig kvalitetssikring av boka.