Ny episode i foredragsserien Psyk-IT: Kan det være delirium?

Maria Krogseth setter i det nyeste Psyk-IT foredraget lys på delirium, eller akutt kognitiv svikt.

Maria Krogseth jobber til daglig på medisinsk avdeling på Sykehuset i Telemark. Hun er tilknyttet Alderspsykiatrisk forskningsnettverk Telemark-Vestfold (TeVe) og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Ved gjenkjennelige eksempler fra hverdagen foredrar hun i dagens Psyk-IT om diagnostisering av akutt kognitiv svikt hos eldre pasienter. Hun tar også for seg risikofaktorer for delirium, deriblant høy alder og kognitiv svikt.

– Vi vet at pasienter med demens har størst risiko for å få delirium. Vi vet også at å feile mange kroniske sykdommer er assosiert med økt risiko. Utløsende faktorer kan være urinveisinfeksjon, et nytt medikament og kirurgiske inngrep, sier hun blant annet.

Maria Krogseths presentasjon finner du her

Flere Psyk-IT foredrag finner du her