GerIT - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

GerIT

Fjernundervisning i geriatri

GerIT er et tilbud til alle som jobber med geriatri. Den viktigste målgruppen er sykehus med geriatrisk virksomhet, siden GerIT er en obligatorisk del av utdanningen for leger i spesialisering i geriatri. Men forelesningene er for alle som er interesserte i geriatri.

Du kan delta på GerIT på to måter:

  1. Forelesningene foregår annenhver tirsdag og kan følges live på Zoom. Etter forelesningen er det satt av til til spørsmål og svar. Forelesningene tas opp og publiseres på denne siden.
  2. Forelesningene, uten spørsmålsdelen, publiseres på denne siden i etterkant. Under finner du opptak fra september 2020 og framover.

Meld deg på GerIT

Påmelding skjer ved at du sender en mail til kursansvarlig. Du mottar deretter en Zoom-invitasjon til nettundervisningen.
Meld deg på nå!

GerIT 2021

Eldre og legemidler
21.09.21
Anita Rasmusen, overlege geriatri
SSHF Arendal
Frontotemporal demens av atferdstypen
15.06.2021
Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege Hukommelsesklinikken, geriatrisk avdeling, OUS
Oppsummering fra årsmøtet i Fragility Fracture Network Norge
01.06.2021
Anette H Ranhoff, Diakonhjemmet
Demens hos yngre – epidemiologiske aspekter
06.04.2021
Marte Kvello-Alme, LIS/Ph.d.-kandidat, Geriatrisk avdeling, Levanger sykehus
Rapport fra kartlegging av geriatriske enheter i Norge
09.03.2021
Ole Martin Steinhaug, geriater, Mottaksklinikken Haukland Universitetssykehus
Hjertesvikt hos eldre
23.02.2021
Geir Høybjør , overlege, Geriatrisk avdeling Kristiansand
Trombolyse ved minor stroke i en geriatrisk pasient
09.02.2021
Håkon Ihle-Hansen, overlege, geriatrisk avdeling, Bærum sykehus
Geriatrisk ultralyd
12.01.2021
Magnus Wiger Austefjord, LIS, Geriatrisk avdeling OUS, Ullevål

GerIT 2020

Skrøpelighet
27.10.2020
Marte Sofie Wang, overlege i geriatri, Sykehuset i Vestfold
Delirium og motoriske subtyper
29.09.2020
Sigurd Evensen, overlege/PhD, Diakonhjemmet Sykehus