Notiser - Side 22 av 47 - Nasjonalt senter for aldring og helse
Demens, 13.01.2021

Har helsepersonell på sykehjem tilstrekkelig klinisk vurderings-kompetanse?

Eldre, skrøpelige pasienter i kommunehelsetjenesten har behov for helsepersonell med tilstrekkelig klinisk vurderingskompetanse, spesielt dersom de i tillegg har en demenssykdom. En ny studie viser varierende grad av klinisk vurderingskompetanse hos sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Sykehjemmets ledere bør satse på kompetanseheving innen observasjon, vurdering og rett handling ved sykdomsforverringer hos pasienten for alle yrkesgruppene.
Demens, 12.01.2021

Ny Psyk-IT: Personsentrert tilnærming til atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens

En ny episode av foredragsserien Psyk-IT er publisert. Foredragsholder er Bjørn Lichtwarck, spesiallege/PhD ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet. Lichtwarck foredrar om temaet Personsentrert tilnærming til atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD). Han beskriver symptomene, men kommer også inn på hvordan man kan forebygge og ev. tilnærme seg APSD.
Forskning, 11.01.2021

Tar i bruk ny teknologi, for å forebygge fallskader blant pasientene

I deler av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er det nå installert multisensorer for tidlig varsling, vandrealarmer og sengematter, som sender beskjed via et varslingssystem når pasientene setter seg opp i sengen. Tilbakemeldingene som ble registrert i pilotprosjektet var ikke bare at utstyret bidro til å forhindre fall, men at det også ga positive utslag på den årlige arbeidsmiljø- og pasientsikkerhetsundersøkelsen ved UNN.
Demens, 07.01.2021

Frist for tilskudd til kompetanseheving som ABC-opplæringen satt

Fortsetter med viktig ABC-opplæring for kommunale helse- og omsorgstjenester, husk frist for tilskuddsmidler 1. mars: – Godt å få påfyll av kompetanse for helse- og omsorgspersonell i disse koronatider. Dette er et "lavterskeltilbud", som gir raske resultater, fortalte Irene Røen fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet i august. Hun sier statsforvalteren i Innlandet vil fortsette å prioritere støtte til ABC. Søk om tilskuddsmidler hos din statsforvalter før 1. mars.
Demens, 06.01.2021

Kronikk: Ny velferdsteknologi kan ikke løse framtidens omsorgsbehov alene

Stiller spørsmål om teknologi kan erstatte mennesker, mener det er nødvendig å ha to tanker i hodet på en gang: – Vi stiller oss imidlertid kritiske til unyanserte framstillinger av nye omsorgsteknologiske løsninger som den rene «teknomagi». Med teknomagi mener vi en overdreven tro på den nye teknologiens potensial i seg selv, skriver forskerne Ellen Ramvi, Birgitta Haga Gripsrud og Ingvil Hellstrand i en kronikk på forskning.no.