Digger Demenskoret

Vi har fått en kikk bak kameraene til Demenskoret. Kari-Ann Baarlid i Nasjonalforeningen for folkehelsen har vært demensfaglig rådgiver. – Det har vært en glede å følge Demenskoret underveis i prosessen, sier hun.

Kari-Ann Baarlid. Foto
Demensfaglig rådgiver Kari-Ann Baarlid. Foto: Lars Bull.

– Serien viser en glede, og en mestring blant koristene. Det er viktig fordi personer med demens har mistet så mange områder å mestre på. Serien viser så godt at personer med demens også har en stemme, som vi må lytte til i samfunnet, sier hun, som har jobbet med demens i en kvinnsalder.

Vi er i Nasjonalforeningen for folkehelsens kontor i Oslo, for å ta en prat med Baarlid. Hun er sykepleier, og er ansvarlig for arbeidet for et mer demensvennlig samfunn i organisasjonen.

Mens vi sitter i den røde sofaen går folk fra Demenslinjen forbi, generalsekretæren slår av en prat og vi diskuterer serien med kommunikasjonssjefen.

Ble kontaktet om demens

Baarlid ble kontaktet ganske tidlig, og spurt om hva hun og organisasjonen kunne bidra med til serien.

– Det som var spennende med Demenskoret var at vi har lært opp dem som har vært bak kamera, ja, hele staben og redaksjonen, faktisk, sier hun.

Demenskoret i Oslo konserthus. Foto
Demenskoret i Oslo konserthus før de mottar Demensprisen 2022. Foto: Jørund Løkkeberg-Eek.

– Det startet allerede med det å velge kormedlemmer, og så har det vært kursing og informasjon om hvordan dirigent, programleder og de andre kunne møte personer med demens, sier hun. 

Utgangspunktet hennes er at det er viktig å ha en grunnleggende kompetanse om demens når man skal lage en slik serie: Hva er demens, hvilke konsekvenser har sykdommen og ikke minst, hvordan kommuniserer vi med personer med demens?

– Og hvordan fremstiller vi personer med demens? fortsetter Baarlid, som også er leder for Nasjonalforeningen for folkehelsens erfaringspanel. Det består av personer som selv har demens.

Collage med Ingrid Gjessing Linhave og Kim Wigaard. Foto
Programleder Ingrid Gjessing Linhave og dirigent Kim Wigaard i Demenskoret har fått mye opplæring og informasjon av Kari-Ann Baarlid. Foto: Bente Wallander.

– Det var viktig å ta de etiske vurderingene i forkant, både relatert til den som er syk og dem som er rundt. Her var det jo snakk om personer med demens, som viser stor åpenhet, og som ble veldig eksponert. Og de blir jo også sykere underveis.

Hun synes NRK og produksjonsselskapet har lykkes med framstillingen.

– Det har blitt helt fantastisk, sier hun.

– Demenskoret bygger ned stigma om demens

Daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse er enig.

– Musikk har mange kvaliteter i oppfølgingen av demens. Bruk av musikk og kor er en av mange meningsfylte aktiviteter som personer med demens kan være med på. Alle aktiviteter som stimulerer oss fysisk, mentalt og sosialt er bra for oss alle, og også for personer med demens, sier hun.

Kari Midtbø Kristiansen
Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse. Foto: Martin Lundsvoll.

– På en forbilledlig måte klarer denne serien å vise at personer med demens er folk – akkurat som alle oss andre – med sine ulike personligheter, følelser, interesser, styrker og svakheter. Det viktige er at oppfølgingen og aktivitetene må være personsentrert, og tilpasset personen med demens.

Midtbø Kristiansen mener serien er med på å bygge ned stigma for personer med demens. Det kan bidra til en normalisering av personer med demens sin plass i samfunnet.

– Som Nasjonalforeningen for folkehelsen er vi også opptatt av at det ikke skal være noe oss og dem, men et vi, sier hun.

Her er flere saker om, og relatert til Demenskoret

Dirigent Kim Wigaard: Derfor er Demenskoret så viktig

Formidabel interesse for Demenskoret

– Musikken er unik. Den klarner hjernen! 

Demenskoret: Forskning viser at koristene fikk bedre humør etter korøvelsene

Søker personer med demens til NRK-kor