Psykisk helse, 09.10.2020

Eldre & Psyken i programmet Holm, NRK P1+

To av de som medvirker i Aldring og helses nye podkast gjestet torsdag programmet Holm på NRK P1+. Margrethe Stensson, psykiater ved alderspsykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet, gir råd om hvordan man kan møte og støtte eldre med psykiske lidelser, mens Grete Nørjordet (76) delte sine erfaringer fra et voksenliv med psykoselidelse. Du kan lytte til det aktuelle innslaget på NRK Holm her.
Demens, 05.10.2020

Søk på Leon Jarners forskningspris 2020

Leon Jarners minnefond vil også i 2020 dele ut en forskningspris på kr. 75 000 til et forskningsprosjekt om demenssykdommer, personer med demens eller om pårørende. Innsendte prosjekter må være utført eller være under utførelse i Norge, for å komme med i betraktningen. Prosjekter fra alle fagretninger er aktuelle og kan være av medisinsk, sykepleievitenskapelig eller samfunnsvitenskapelig karakter. Tidligere prisvinnere kan også søke.
Psykisk helse, 30.09.2020

Ny bok om depresjon hos eldre

I Norge har hver femte person over 65 år depresjon. Likevel forblir diagnosen ofte oversett fordi mekanismene bak depresjon som forekommer for første gang etter fylte 65 år ikke er de samme som hos unge og voksne. Det er Knut Engedal og Guro Hanevold Bjørkløf i Aldring og helse som har skrevet boka.
Psykisk helse, 02.09.2020

Landskonferansen i alderspsykiatri

Planleggingen av Landskonferansen i alderspsykiatri 2021 er godt i gang. Du vil som deltaker i løpet av de tre dagene få gode muligheter til å oppdatere deg innen alderspsykiatrisk fagutvikling og forskning. Hold av datoene 19.-21. april 2021 allerede nå!