Behovet for heldøgnsbemannede omsorgsplasser kan komme til å bli mer enn doblet i 2060 - Nasjonalt senter for aldring og helse
Demens, 22.03.2023

Beskytter sosialt nettverk mot kognitiv svekkelse?

En ny stor analyse av resultater fra mange like studier, viser en sterk sammenheng mellom det å være sosial og kognitiv funksjon. Kognitiv funksjon handler om hukommelse, konsentrasjon og planleggingsevne, og det å uttrykke seg. – Funnene kan forklares ved at regelmessig deltakelse i sosiale aktiviteter kan øke den kognitive stimuleringen og dermed bevare kognitiv funksjon. Samtidig kan det å bo alene og føle seg ensom forårsake stress og tap av kognitiv funksjon, sier Knut Engedal.
ABC-opplæringen, 21.03.2023

Mitt livs ABC på Vernepleierpodden

I episode 156 av Vernepodden, kan du høre May Glad Lien og Aud Marie Ellinggard fra Aldring og helse fortelle om kompetansehevingstilbudet Mitt livs ABC. Tilbudet passer for alle som jobber med tjenester for personer med utviklingshemning. May og Aud Marie forteller om hvorfor Mitt livs ABC kan være viktig for å kunne utvikle fagmiljøet, for å kunne gi bedre tjenester, og om koblingen til veilederen Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.
Psykisk helse, 14.03.2023

Ny Psyk-IT om eldre og antipsykotiske legemidler

– Det må være en god grunn ved bruk av antipsykotiske legemidler hos eldre, sier Marit Tveito i denne månedens utgave av Psyk-IT. Ni av ti eldre bruker reseptbelagte legemidler og bruken av såkalte psykofarmaka øker med alderen. Blant de eldste eldre kan enkelte være oppe i et tosifret antall medisiner og risikoen for at disse reagerer med hverandre øker. I tillegg er eldre mer sårbare for bivirkninger.
Aldring, 13.03.2023

Sammen for et aldersvennlig samfunn

Aldring og helse har inngått partnerskap med Senteret for et aldersvennlig Norge. − Et aldersvennlig Norge er viktig og relevant i alle våre fagområder og alt vårt arbeid, og vi er opptatt av å kunne være en «verktøykasse» for arbeidet med aldersvennlig utvikling, forklarer daglig leder Kari Midtbø Kristiansen. - De vil være viktige i arbeidet med å skape et mer aldersvennlig Norge, sier Nina Myklebust, som leder arbeidet med partnerne i Senteret for et aldersvennlig Norge.
Aldring, 10.03.2023

Er du godt voksen, kan skogsbading være noe for deg?

Ingen grunn til å droppe å ta turen ut i naturen, selv om du er blitt litt dårlig til beins, viser ny forskning fra USA og Taiwan. Såkalt skogsbading brer om seg, men gir det helsemessige gevinster? Det ville forskerne finne ut av. De grep fatt i aktive skogsbadere, og fant blant annet en kobling mellom skogsbading og positive sosiale relasjoner. Dette bør inspirere personalet i pleie- og omsorgssektoren, som har med eldre å gjøre, mener forskerne.
Forskning, 07.03.2023

Kan stamceller fra befruktede egg bekjempe Parkinsons sykdom?

Det er håpet til forskerne som nå skal sette inn stamceller fra befruktede egg i hjernene til åtte personer med Parkinson. Målet er at stamcellene skal produsere dopaminet de eksisterende hjernecellene ikke lenger klarer å lage. Dopamin er nødvendig for at hjernen skal kunne sende signalene, som forvandler tanke til konkret reaksjon i en muskel. Det er snakk om en regenerativ behandling der man kan gjøre noe med bestemte symptomer, spesielt bevegelsesforstyrrelser, men ikke helbrede sykdommen.