Kompetanseheving, 14.05.2024

Personsentrert omsorg overfor personer med demens på agendaen

Onsdag 15. mai kl. 12:00, så kan du lære mer om personsentrert omsorg. Det er sykepleier Irene Røen, som holder foredraget. Hun er leder ved USHT Innlandet (Hedmark) og leder ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS). Velkommen til gratis lunsjwebinar på Teams, i serien Forløp demens! Arrangører er utviklingssentrene i region øst og Aldring og helse.
Aldring, 14.05.2024

Om aldring: Nytt foredrag om eldre og alkoholvaner

Flere eldre drikker oftere enn før. De drikker også mere. Alkoholvanene kan være hovedårsaken eller en medvirkende årsak til eldres helseproblemer. – Det er derfor viktig at alle eldre som jobber med eldre tilegner seg kompetanse og trygghet til å bli gode helserådgiverne om alkoholbruk, sier Line T. Selander i det nye foredraget i serien Om aldring. Selander kommer med tips om strategier som kan være nyttige i arbeid med denne problemstillingen.
Kompetanseheving, 13.05.2024

Nytt digitalt foredrag om kognitiv svikt i Ger-IT serien

Neste Ger-IT tirsdag 14. mai kl. 12.00 har tittelen «Kognitiv svikt – blandingsetiologi». Foredragsholder er overlege/Ph.d. Stina Aam ved geriatrisk avdeling på St. Olavs hospital. I følge Store medisinske leksikon er etiologi læren om eller en undersøkelse av årsaken til noe, hvordan noe oppstår eller vokser frem. Etiologi brukes i mange fagfelt, men særlig i legevitenskapen om sykdommers årsaker.
Demens, 06.05.2024

– Hva gjør Nasjonalt senter for aldring og helse for oss som er pårørende til demens?

Ansatte fra Aldring og helse er med i podkasten "Ikke lett å glemme" av Marianne Danielsen. Hun har vært pårørende til sin mamma, Gretha, i 14 år. Nå deler hun alt hun har erfart og opplevd. Episoden med daglig leder Kari Midtbø Kristiansen, fag- og utviklingsleder Trine N. Skjellestad og prosjektleder Celine Haaland-Johansen har tittelen "Hva gjør Nasjonalt senter for aldring og helse for oss som er pårørende til demens?" De forteller om tilbud og kurs, som alle kan benytte seg av.
Demens, 29.04.2024

Ger-IT: Hvordan skille delirium og demens?

Den digitale foredragsserien, Ger-IT, har denne gang tittelen: Oppmerksomhet - hvordan skille delirium og demens? Det er overlege/Ph.d og deliriumekspert Bjørn Erik Neerland ved geriatrisk avdeling og Oslo Delirium Research Group på Oslo universitetssykehus, som holder foredraget. Klikk deg inn på lenken under kl. 12.00 tirsdag 29. april. Få også med deg tidligere foredrag.
Forskning, 25.04.2024

Mentalt krevende yrker kan gi mindre risiko for demens

En ny studie har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Den viser at de med mentalt krevende jobber i 30- til 60-årene, har mindre risiko for å utvikle demens når de blir eldre, enn de med jobb i mindre mentalt krevende yrker. De som har rutinepregede yrker, innen for eksempel renhold, kan ha 37 % høyere risiko for å utvikle demens etter fylte 70 år, enn eksempelvis lærere. Flere av forskerne bak studien jobber i Aldring og helse. Datagrunnlaget er fra folkehelseundersøkelsen HUNT4 70+.
Psykisk helse, 15.04.2024

Rabatt på to sentrale bøker ifm. Landskonferansen i alderspsykiatri

Skaff deg viktige bøker til en rimelig pris. Koden LK2024 gir deg 30 prosent avslag på to av de mest sentrale bøkene innen alderspsykiatri og psykisk helse hos eldre, fram til og med 30. april. Landskonferansen i alderspsykiatri arrangeres i Trondheim 22.-24. april.