Demens, 29.06.2021

Stor tro på viktige gjennombrudd i tidlig diagnostikk og behandling av demens

Men selv om en medisin mot Alzheimers nylig ble godkjent i USA, og godkjenning er på gang EU og Norge, så mener forskere vi må ha flere tanker i hodet på samme tid. Vi vil aldri kunne behandle alle med demens. – Vi må tenke forebygging og behandling samtidig, mener forskningssjef Geir Selbæk.
Demens, 01.06.2021

Langtidsbruk av smertestillende hos pasienter med demens bekymrer forskere

- Smertestillende medisiner har ikke alltid samme effekt på pasienter med demens som på friske personer. Bivirkninger av medisinene kan lett forveksles med demenssymptomer, og tolkes feilaktig som en utvikling av selve demenssykdommen, sier Rune Samdal, som er brukerrepresentant ved SEFAS, Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Han var i mange år pårørende til sin kone som hadde demens.
Forskning, 22.04.2021

Meld deg på den nordiske gerontologikongressen

Den 25. kongressen har tema The Age of Ageing, og er i år digital: – Enda enklere for gerontologi-entusiaster å bli med, sier president for organisasjonskomiteen, Steinunn Thordardottir fra Island. Hun sier at den digitale kongressen, som i år har utgangspunkt i Reykjavik, åpner en ny verden av muligheter for å etablere nye nettverk og samarbeid mellom kontinentene.
Covid-19, 15.04.2021

Ny rapport: Erfaringer med covid-19 i norske sykehjem

Hvilke erfaringer hadde sykehjem med covid-19-pandemien? Hvor forberedt var de på å håndtere en slik pandemi, hvilke utfordringer medførte den og hvordan håndterte sykehjemmene pandemien i praksis? Det søker en rapport fra Senter for omsorgsforskning å få viktig kunnskap om.
Demens, 03.03.2021

Demenskartet.no satt på Europakartet

Alzheimer Europe omtaler det norske demenskartet og forekomststudien om demens på sine nettsider. Alzheimer Europe er en innflytelsesrik frivillig organisasjon, som har som mål å gi en stemme til personer med demens og deres omsorgspersoner, å gjøre demens til en europeisk prioritet, å fremme en rettighetsbasert tilnærming til demens, å støtte demensforskning og å styrke den europeiske demensbevegelsen.
Demens, 02.03.2021

Bruker demenskartet.no til å se på forekomsten av demens fremover

– Allereie no må myndigheitene førebu seg på den auka som kjem, og det gjer dei ikkje i stor nok grad no, seier Geir Selbæk, forfattar bak forekomststudien og forskingssjef ved Nasjonal kompetanseteneste for aldring og helse til nrk.no.
Forskning, 02.03.2021

Fantastisk respons på Covid-19-spørreundersøkelsen

Aldring og helse skrev i januar om spørreundersøkelsen om covid-19, som ble sendt til 13 000 trøndere. Målet er å finne ut hvordan smittevernstiltakene har påvirket eldre i Norge. Nå er svarfristen forbi, og vi kan rapportere om en oppslutning på over 70% – over 9 000 personer har svart! Vi ser fram til å komme i gang med analysen av dataene.
Forskning, 24.02.2021

Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem

Aktuell digital konferanse 25. mars: Gjennom et fireårig forskningsprosjekt har Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og sykehjem over hele landet, sett på hvordan vold, overgrep og forsømmelser forekommer i norske sykehjem, og hvordan det påvirker de involverte parter.
Forskning, 17.02.2021

Disputerer om demensomsorg på gård

Torsdag 25. februar kl. 12.15 forsvarer Aldring og helses Tanja Louise Ibsen sin doktorgradsavhandling «Farm-based day care for people with dementia. The service, the participants and their experience». Hovedmålet med avhandlingen er å få kunnskap om demensomsorg på gård og om personer med demens som benytter seg av dette tilbudet i Norge. Disputasen gjennomføres digitalt på Zoom.