Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Ikke bruk dette bildet! ScanStockPhoto_image_3687837.jpg

Koronaviruset og eldre

Eldre personer er ekstra utsatt for det pågående utbruddet av koronaviruset. Her finner du informasjon rettet mot helse- og omsorgspersonell, pårørende og eldre.

Aldring og helse oppfordrer alle til å søke informasjon om koronaviruset på nettsidene til Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og helsenorge.no, som er det offentlige helsenettstedet for innbyggere i Norge. Pandemien (sykdom som rammer svært mange personer og brer seg ut over flere verdensdeler) er særlig utfordrende for eldre, deres pårørende og ansatte i helse- og omsorgstjenesten som arbeider med eldre. Aldring og helse vil derfor gi tilpasset informasjon.

Aktuelle nyheter fra Aldring og helse

ScanStockPhoto_image_4234193.jpg

Behandling og omsorg i hjemmet

Arbeidet med å begrense smitte er særlig viktig i omgang med eldre. Hygienetiltak, mindre besøk og færre meningsfulle aktiviteter kan bidra til økt uro og angst. Aleneboende eldre kan oppleve situasjonen som vanskelig og skremmende.
Tilrettelegging for trygg og tillitvekkende omsorg i hjemmet
sykehjem.jpg

Behandling og omsorg i sykehjem

Koronaviruset skaper nye utfordringer for ansatte og beboere på sykehjem. Eldre er en særlig utsatt gruppe, hvorav et flertall har underliggende sykdom, deriblant demens. Når det oppstår smitte på en avdeling, skal pasientene sikres god pleie samtidig som nødvendige smittevernhensyn ivaretas.
Omsorg på sykehjem under koronautbruddet
ScanStockPhoto_image_4444095.jpg

Eldre i sykehus

Hvordan møte akutt syke eldre som kommer til sykehus med koronavirus? Hva kjennetegner deres helsetilstand før innleggelse, og hvilke behov har eldre pasienter? Somatiske sykehus innebærer særlige utfordringer for personer med demens. Smitteregimet i forbindelse med en pandemi vil vekke ekstra uro.
Pleie av eldre og personer med demens på sykehus under koronautbruddet
Kvinne med downs syndrom ser ut av vindu med vannglass i hånden

Eldre med utviklingshemning

Eldre personer med utviklingshemning har høy forekomst av sykdommer som gjør at de er særlig utsatt for koronaviruset. Her finner du informasjon rettet mot helse- og omsorgspersonell og tilrettelagt materiell for personer med utviklingshemning.
Mer om eldre med utviklingshemning og koronaviruset
Føtter som går på snø (ah-02619)

Aktivitet i hverdagen

På denne siden får eldre, pårørende og helsepersonell enkle tips til aktiviteter som kan bidra til at funksjonsnivået bevares. Samtidig kan dette være verdifulle og kjærkomne måter til å få noe annet å tenke på enn koronaviruset. Regelmessig aktivitet for kropp og sinn har vist god effekt, både på helse og livskvalitet.
Tips til aktiviteter i hverdagen
AdobeStock_327149552.jpeg

Forskning og fagstoff

Gjennom aviser og nettmedier har folk tilgang til faktastoff, ytringer og påstander om hvordan koronaviruset brer seg, og hvordan det kan stoppes. Noen ganger er det vanskelig å vite hva man skal tro på, og hvem man skal høre på. Vi legger fortløpende ut kvalitetssikret informasjon fra anerkjente kilder.
Publisert faglig materiale
AdobeStock_247814237.jpeg

Kompetansehevende tiltak

Aldring og helse samler her en oversikt over aktuelle tiltak som kan bidra til kompetanseheving hos helsepersonell og andre som yter helse- og omsorgstjenester til eldre i forbindelse med koronaviruset.
Kompetansehevende tiltak i forbindelse med koronautbruddet
koronavirus.jpeg

Hva er koronavirus og hva er covid-19?

Navnene brukes om hverandre for å beskrive epidemien som har rammet oss. Koronavirus er navn på en gruppe virus. For å skille ut viruset som rammer oss nå, brukes ofte betegnelsen «det nye koronaviruset».
Les mer om dette

ikon-helsenorge.png

Helsenorge

Helsenorge.no har samlet og svarer på de vanligste spørsmålene om koronaviruset. Hvilke tiltak må vi følge, hva betyr karantene i praksis, når bør du oppsøke lege med mere

ikon-fhi.png

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet leverer nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset. De gir oppdatert kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid.

ikon-helsdir.png

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har ansvar for beredskap og krisehåndtering, og dermed også tiltakene som settes inn mot koronaviruset.

Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…

Fant du det du lette etter?

0/500 tegn