Koronaviruset - Aldring og helse

Koronaviruset

Eldre personer er ekstra utsatt for det pågående utbruddet av koronaviruset. Her finner du tilpasset informasjon rettet mot helse- og omsorgspersonell, pårørende og eldre.

Hjemmehjelp kommer med middag til eldre mann. Foto

Behandling og omsorg i hjemmet

Arbeidet med å begrense smitte er særlig viktig i omgang med eldre. Hygienetiltak, mindre besøk og færre meningsfulle aktiviteter kan bidra til økt uro og angst. Aleneboende eldre kan oppleve situasjonen som vanskelig og skremmende. Det er viktig å legge til rette for omsorgsoppgaver i hjemmet på en trygg og tillitvekkende måte.
Behandling og omsorg i hjemmet

Eldre innvandrere

På denne siden har vi samlet informasjon om koronaviruset for deg som er eldre innvandrer og for deg som skal yte helse- og omsorgstjenester til personer med en annen språkbakgrunn enn norsk. Her finner du også materiale som kan skrives ut for å nå eldre med innvandrerbakgrunn.
Informasjon rettet mot eldre innvandrere
Spiserom i et sykehjem. Foto

Behandling og omsorg i sykehjem

Eldre er en særlig utsatt gruppe, og mange eldre har underliggende sykdom, for eksempel demens. Når det oppstår smitte på en sykehjemsavdeling, skal beboerne sikres god pleie samtidig som nødvendige smittevernhensyn ivaretas.
Behandling og omsorg i sykehjem
Person med psykisk utviklingshemning sitter og ser lei seg ut. Foto

Eldre med utviklingshemning

Eldre personer med utviklingshemning har høy forekomst av sykdommer som gjør at de er særlig utsatt for koronaviruset. Her finner du informasjon rettet mot helse- og omsorgspersonell og tilrettelagt materiell for personer med utviklingshemning.
Eldre med utviklingshemning
Eldre mennesker ligger på matte og gjør øvelser. Foto

Aktivitet i hverdagen

Myndighetene anbefaler oss å holde oss mest mulig hjemme og på avstand fra andre i det offentlige rom. Mange trenings- og aktivitetstilbud er stengt. Her er forslag til aktiviteter for kropp og sinn, som kan bidra til å opprettholde gode funksjoner. Slike aktiviteter har positiv effekt for både helse og livskvalitet.
Aktivitet i hverdagen
Forsker sitter og leser. Foto

Forskning og fagstoff

Gjennom aviser og nettmedier har folk tilgang til faktastoff, ytringer og påstander om hvordan koronaviruset brer seg, og hvordan det kan stoppes. Noen ganger er det vanskelig å vite hva man skal tro på, og hvem man skal høre på. Vi legger fortløpende ut kvalitetssikret informasjon fra anerkjente kilder.
Forskning og fagstoff
Lege og eldre mann sitter sammen og ser på noe. Foto

Kompetansehevende tiltak

Aldring og helse samler her en oversikt over aktuelle tiltak som kan bidra til kompetanseheving hos helsepersonell og andre som yter helse- og omsorgstjenester til eldre i forbindelse med koronaviruset.
Kompetansehevende tiltak
Dame sitter på pc. Foto

Nedlastbare ressurser

På denne siden finner du materiell du kan laste ned og skrive ut. Heftene og plakatene er beregnet på personer med demens og deres pårørende, og kan egne seg godt på sykehjemsavdeling, i hjemmetjenesten eller i hjemmet.
Nedlastbare ressurser
Eldre mann ligger i seng på sykehus. Foto

Eldre på sykehus

Hvordan møte akutt syke eldre som kommer til sykehus med koronavirus? Hva kjennetegner deres helsetilstand før innleggelse, og hvilke behov har eldre pasienter?
Eldre på sykehus

Søk informasjon om koronaviruset

Aldring og helse oppfordrer alle til å søke informasjon om koronaviruset på nettsidene til Helsenorge, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet som er det offentlige helsenettstedet for innbyggere i Norge.

Helsenorge

Helsenorge.no har samlet og svarer på de vanligste spørsmålene om koronaviruset. Hvilke tiltak må vi følge, hva betyr karantene i praksis, når bør du oppsøke lege med mere

Gå til Helsenorge
Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet leverer nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset. De gir oppdatert kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid.

Gå til Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har ansvar for beredskap og krisehåndtering, og dermed også tiltakene som settes inn mot koronaviruset.

Gå til Helsedirektoratet