Forskning - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Forskning

Vi har en bred forskningsprofil i Aldring og helse, med et særlig fokus på det som er praksisnært. Nye ideer og løsninger blir tatt i bruk så snart de er gjennomførbare – både på helseinstitusjoner og hjemme hos folk.

Vi har et nasjonalt forskningsmiljø innen aldring og helse, med samarbeid på tvers av land, regioner, profesjoner og tjenestenivåer. Forskningsprofilen er bred, med et særlig fokus på praksisnær forskning med klinisk relevans.

Forskningen skal bidra til nettverksbygging og økt kunnskap innen fagfeltene demens, alderspsykiatri, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring. Forsknings- og utviklingsprosjekter Aldring og helse gjennomfører skal ha fokus på å bedre omsorgs- og behandlingstilbudet til eldre og deres pårørende. Kunnskapen som skapes, videreformidles raskt og på en forståelig måte.

Forskningsnyheter

Mann ser på kvinne med hvit frakk. Foto.
Demenstallene øker raskt: Tiden teller

Hvordan kan vi møte fremtiden med den store økningen av eldre med demens? Det er det store spørsmålet på årets Demensdager.

Bilde av Christian Myrstad
Young Investigator Award tildelt Christian Myrstad på den europeiske geriatrikongressen

Christian Myrstad mottok 13. oktober 2021 The Stefania Maggi Award på den 17. europeiske geriatrikongressen (EuGMS 2021) i Athen. Prisen ble tildelt…

Modell av en hjerne. Illustrasjonsfoto demens.
Hvorfor utvikler demens seg raskere hos noen?

Demens har et raskt forløp hos noen, mens andre kan leve lenge før de har behov for omfattende hjelp. Hvorfor det er slik har Trine Holt Edwin fra…

Ung kvinne går på sti
Alzheimerdagen 2021: Ung pårørende til en forelder med demens

– Sårt å høre om variable eller manglende tilbud til unge pårørende, sier lege og forsker Marte Kvello-Alme. Victoria Frelsøy er selv ung…

Se flere nyheter
Åpent fagmøte om Healthy ageing

Få med deg et spennende møte om Healthy ageing og hvordan vi kan styrke oss for alderdommen. Møtet både strømmes og gjennomføres med fysisk oppmøte den 16. november kl. 14.00-15.30. Vel møtt!

Disputerer digitalt om demens fredag

Trine Holt Edwin fra Aldring og helse har sett på hvor raskt demens utvikler seg, og hva som er årsaken til dette, i sin doktorgradsavhandling Trajectories and risk factors of dementia progression. Hun har studert 673 pasienter etter demensdiagnosen. Det var pasienter med Alzheimers sykdom, Lewy-legeme demens, frontallappsdemens og andre former for demens. Pasientene er en del av det store NorKog-registeret tilknyttet Aldring og helse.

Les flere notiser

Våre vitenskapelige artikler

Våre medarbeidere er hoved- eller medforfattere på over 50 vitenskapelige artikler hvert år. Her finner du en oversikt over alle artiklene, med sammendrag og lenke til publikasjonen.
Se alle vitenskapelige artikler

Forskningsregistre

Aldring og helse drifter to nasjonale forskningsregistre. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre har som sitt hovedformål å sikre kvaliteten på diagnostikk og behandling i helsetjenesten.

KVALAP

Kvalitets- og forskningsregister i alderspsykiatrien. KVALAP er et register for personer som utredes og behandles ved alderspsykiatriske avdelinger i spesialhelsetjenesten.

Les mer om Kvalap
NorKog

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialhelsetjenesten. The Norwegian register of persons assessed for cognitive symptoms (NorCog)

Les mer om Norkog
Geir Selbæk og Kaare Bønaa står med en blomsterbukett etter å ha mottatt Nasjonalforeningesn forskningspriser. Foto

Våre forskere

Blant Aldring og helses medarbeidere finner du svært mange som driver med forskning og utvikling.
Søk på ansattesidene
Bøker står på hylle i et bibliotek. Foto.

Biblioteket Aldring og helse

Vi hjelper deg med å finne litteratur og kunnskap innenfor våre fagområder. Biblioteket er betjent daglig 08.30-15.30.
Til biblioteket