Forskning - Nasjonalt senter for aldring og helse

Forskning

Vi har en bred forskningsprofil i Aldring og helse, med et særlig fokus på det som er praksisnært. Nye ideer og løsninger blir tatt i bruk så snart de er gjennomførbare – både på helseinstitusjoner og hjemme hos folk.

Vi har et nasjonalt forskningsmiljø innen aldring og helse, med samarbeid på tvers av land, regioner, profesjoner og tjenestenivåer. Forskningsprofilen er bred, med et særlig fokus på praksisnær forskning med klinisk relevans.

Forskningen skal bidra til nettverksbygging og økt kunnskap innen fagfeltene demens, alderspsykiatri, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring. Forsknings- og utviklingsprosjekter Aldring og helse gjennomfører skal ha fokus på å bedre omsorgs- og behandlingstilbudet til eldre og deres pårørende. Kunnskapen som skapes, videreformidles raskt og på en forståelig måte.

Forskningsnyheter

Kvinnelig helsepersonell holder eldre mann i hånden. Foto.
Nytt håp med pille mot Parkinsons sykdom

Norske forskere ledet av professor Charalampos Tzoulis ved Universitetet i Bergen har funnet en mulig medisin mot Parkinsons sykdom, og kanskje andre…

Demens handler om mer enn å glemme

Sykdommen får også fysiske konsekvenser.

Viktig, variert og interessant om sykdom ved aldring

Etter tid med koronapandemi var det igjen dags for Geriatrikongressen i begynnelsen av april i tradisjonsrike Gamle logen i Oslo. Espen Rostrup…

Eldre spiller piano. Foto
Nytt strategisk samarbeid om musikk som helseressurs for eldre

Aldring og helse og Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi inngikk nylig et strategisk samarbeid, som skal bidra til kunnskapsbasert bruk av musikk…

Ny rapport om sosial isolasjon blant eldre under koronapandemien

I en ny undersøkelse svarer hele 38 prosent av deltakerne at de opplevde sosial isolasjon i en eller flere perioder under pandemien.

Eldre par på tur med rullestol og rullator
Eldre med fysiske funksjonsnedsettelser spesielt utsatt under pandemien

Eldre med fysiske funksjonsnedsettelser kan være spesielt utsatt for følelsesmessige belastninger og dårligere livskvalitet under…

Se flere nyheter
Bettina Husebø fikk Demensforskningsprisen 2022!

– Det er en stor ære å vinne årets Demensforskningspris, men for meg er den kun meningsfull hvis den bidrar til endringer, og det håper jeg den gjør, sier den erfarne professoren, som også har jobbet 14 år på sykehjem. Demensforskningsprisen deles ut av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Organisasjonen vil stimulere til demensforsking i Norge, for å motivere forskere til å satse på og fremme demensforskning av høy kvalitet. Husebø leder Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS).

Helsefremming og mestring for personer med demens: Vil du være med i forskning?

Vi søker hjemmeboende personer over 65 år med demens i tidlig fase til å være med på et kurs om hvordan leve best mulig med demenssykdom. Kurset går over 10 uker, det er digitalt og det gir deg kunnskap, råd og tips, som kan være til nytte i hverdagen. Formålet med forskningen er å finne ut hvordan man kan håndtere livshendelser og situasjoner, som følge av demenssykdommen. Er du interessert? For påmelding, ta kontakt: sesamforskning@sus.no eller tlf 90799285.

Les flere notiser

Våre vitenskapelige artikler

Våre medarbeidere er hoved- eller medforfattere på over 50 vitenskapelige artikler hvert år. Her finner du en oversikt over alle artiklene, med sammendrag og lenke til publikasjonen.
Se alle vitenskapelige artikler

Forskningsregistre

Aldring og helse drifter to nasjonale forskningsregistre. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre har som sitt hovedformål å sikre kvaliteten på diagnostikk og behandling i helsetjenesten.

KVALAP

Kvalitets- og forskningsregister i alderspsykiatrien. KVALAP er et register for personer som utredes og behandles ved alderspsykiatriske avdelinger i spesialhelsetjenesten.

Les mer om Kvalap
NorKog

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialhelsetjenesten. The Norwegian register of persons assessed for cognitive symptoms (NorCog)

Les mer om Norkog
Geir Selbæk og Kaare Bønaa står med en blomsterbukett etter å ha mottatt Nasjonalforeningesn forskningspriser. Foto

Våre forskere

Blant Aldring og helses medarbeidere finner du svært mange som driver med forskning og utvikling.
Søk på ansattesidene
Bøker står på hylle i et bibliotek. Foto.

Biblioteket Aldring og helse

Vi hjelper deg med å finne litteratur og kunnskap innenfor våre fagområder. Biblioteket er betjent daglig 08.30-15.30.
Til biblioteket