D&A vol. 20 - nr 2 - 2016 - Aldring og helse

D&A vol. 20 – nr 2 – 2016

Innhold i dette nummeret:

Forsiden av Demens & Alderspsykiatri 2016-2

Aktuelt

Pionér i personrettet omsorgsforskning, Astrid Norberg

På arbeid med demens – med noen justeringer                 

Partene mangler erfaring og kompetanse

Ser lyst på livet ved Mørkved sykehjem

Eldre får ikke hjelp for psykiske plager: Hverdagsprat kan fremme helse

Lær mer om alderspsykiatri og geriatri

Disputerte med robotsel

Sanselig hage

Nye bøker

Når sykdom banker på

Ytring

Alderisme og aldersdiskriminering i helsetjenesten? 

Torgeir Bruun Wyller

Aktivitetsvenn – vinn-vinn 

Lisbet Rugtvedt, Nasjonalforeningen for folkehelsen

Fag

Demens: Når bør diagnosen stilles?

Bjørn Hofmann

Ressursbruk og forløp av demens

Sverre Bergh, Birger Lillesveen

Fortsatt i arbeid – med demens?

Per Kristian Haugen

Last ned som PDF

Tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri nr. 2 2016 (PDF)

Demens: Når bør diagnosen stilles? (PDF)

Ressursbruk og forløp av demens (REDIC) (PDF)

Fortsatt i arbeid – med demens? (PDF)