Eldre får ikke hjelp for psykiske plager: Hverdagsprat kan fremme helse - Aldring og helse

Eldre får ikke hjelp for psykiske plager: Hverdagsprat kan fremme helse

Det er for lengst slått fast at eldre med psykiske helseplager ikke får den hjelpen de har krav på. En studie gjennomført ved Høgskolen i Sørøst-Norge viser at enkle tiltak kan gi målgruppen en bedre livskvalitet.