Pionér i personrettet omsorgsforskning - Aldring og helse

Pionér i personrettet omsorgsforskning

Sveriges første professor i sykepleie, Astrid Norberg, har med sin forskning bidratt til at vi i dag ser personen med demens og ikke bare sykdommen. Få, om noen, har gjort en like stor innsats for å fremme omsorg med utgangspunkt i den sykes egne evner og ressurser.