Partene mangler erfaring og kompetanse

Partene mangler erfaring og kompetanse