Aldring og helse – hele livet - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Aldring og helse – hele livet

Å leve bedre - hele livet er et aktuelt tema som tas opp i Tidsskriftet aldring og helse nr. 4 – 2018. Bli inspirert av norske kommuner som gjør sitt aldrende samfunn mer aldersvennlig, frivillige som bidrar til bedre ernæring hos enslige eldre og faglige refleksjoner om verdighet i demensomsorg. Innhold i Tidsskriftet aldring og helse vol. 22, nr. 4-2018