Plikt om eller rett til dagtilbud?

Plikt om eller rett til dagtilbud?