Møter brukerne der de er - Aldring og helse

Møter brukerne der de er

Diakonhjemmets alderspsykiatriske avdeling er først ut i Norge med å tilby en fleksibel, aktiv og oppsøkende behandling gjennom et pilotprosjekt for personer over 65 år.