Demens, 20.01.2022

Ny forskning på demens: Apati skaper mest stress hos pårørende

Hvilke psykiske og atferdsmessige symptomer skaper stress hos pårørende til personer med demenssjukdom? Det så sykepleier Toril Marie Terum nærmere på i sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen. – Apati hos ein med demenssjukdom kan kome til uttrykk som manglande initiativ, interesse og sosialt engasjement, forteller Terum til NRK.
Demens, 17.01.2022

Kan overvekt i løpet av livet gi økt sannsynlighet for demens som gammel?

Forskningssjef Geir Selbæk ved Aldring og helse skal lede nytt forskningsprosjekt ved Sykehuset i Vestfold, som skal se nærmere på om det er en sammenheng mellom vekt og demens. Med utgangspunkt i Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) og nasjonale helseregistre skal forskerne se på overvekt og andre risikofaktorer for demens til folk i ulike aldre. De er nå i gang med å følge 10000 personer. Andre undersøkelser indikerer at det kan spille en rolle når i livet du er overvektig og det å få demens.
Forskning, 04.01.2022

Hvordan står det til med søvnen vår etter pandemiens utbrudd?

Den første store internasjonale studien om hvordan søvnen har blitt påvirket under pandemien viser at rundt ti prosent av dem som er undersøkt har fått dårligere søvnkvalitet. Det inkluderer også problemer på dagtid grunnet dårlig søvn. – Dårlig og lite søvn over tid er assosiert til en rekke plager og sykdommer, slik som angst, depresjon, selvmordstanker, overvekt, diabetes, hjertekarlidelser, kreft og demens, sier professor og søvnekspert Bjørn Bjorvatn ved Universitetet i Bergen (UiB).
Forskning, 03.01.2022

Norge mangler et tverrfaglig forskningssenter for sunn aldring

Utfordringene med en økende, aldrende befolkning vil overgå covid-19, og trolig også utfasingen av oljen. Norge trenger derfor et forskningssenter som kan fremme en helhetlig forståelse av aldringsprosessen – og av de eldres rolle i samfunnet. Tar dere utfordringen, Ingvild Kjerkol og Ola Borten Moe? Det spør professor Linda Hildegard Bergersen ved Universitetet i Oslo og en rekke andre forskere, deriblant forskningssjef Geir Selbæk i Aldring og helse, i en kronikk i Dagens medisin.
Forskning, 15.12.2021

Åpnet nytt bibliotek med forskning på covid-19 og psykososiale forhold

– Når all tilgjengelig litteratur om psykososiale konsekvenser av covid-19-pandemien er samlet, blir det lettere å orientere seg og fatte gode beslutninger, sier prosjektleder Maria Teresa Grønning Dale, NKVTS. – Oversikt over relevant forskning er en forutsetning for kunnskapsbaserte råd som vi som nasjonale helsemyndigheter er avhengige av for å håndtere pandemisituasjonen i Norge, sier Freja Ulvestad Kärki, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, som står bak opprettelsen av koronabiblioteket.
Demens, 29.09.2021

Disputerer digitalt om demens fredag

Trine Holt Edwin fra Aldring og helse har sett på hvor raskt demens utvikler seg, og hva som er årsaken til dette, i sin doktorgradsavhandling Trajectories and risk factors of dementia progression. Hun har studert 673 pasienter etter demensdiagnosen. Det var pasienter med Alzheimers sykdom, Lewy-legeme demens, frontallappsdemens og andre former for demens. Pasientene er en del av det store NorKog-registeret tilknyttet Aldring og helse.