Notiser - Side 8 av 21 - Nasjonalt senter for aldring og helse
Demens, 28.09.2021

1 av 3 med demens har alvorlige smerter

Sykehuset Innlandet, NTNU og Aldring og Helse har kartlagt nesten 1000 nyinnlagte med demens på 68 sykehjem i landet. – Vi fant at 36 prosent av de sykehjemsbeboerne som ble undersøkt hadde smerter av betydning for hverdagen, sier Anne-Sofie Helvik til NRK. Hun er, i tillegg til å være professor ved NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, også ansatt i Aldring og helse.
Demens, 27.09.2021

Dobbelt så mange med demens om bare 20 år

Forskningsmagasinet Apollon stiller i dette intervjuet med forskningssjef Geir Selbæk i Aldring og helse spørsmålet: Korona eller demens? – Svaret er klart: når 2,5 ganger så mange kommer til å trenge helse- og omsorgstjenester på grunn av demens, blir dette vår største utfordring, svarer Selbæk.
Forskning, 25.08.2021

Mulig nytt og viktig nasjonalt kvalitetsregister for alderspsykiatri på trappene

Aldring og helse drifter KVALAP, et register for personer som utredes og behandles ved alderspsykiatriske avdelinger i spesialisthelsetjenesten. Høsten 2019 ble det sendt søknad om å bli nasjonalt kvalitetsregister. Slike registre skal bidra til å forbedre helsetjenesten. Tanken er at KVALAP skal bidra til bedre utredning og behandling innenfor alderspsykiatrien. Det er VG som omtaler saken, og ifølge avisen så er prosessen nå på oppløpssiden. Helsedirektoratet tar den endelige beslutningen.
Forskning, 12.08.2021

Lytt til interessant podkast om hjernen

Hjernerådet har laget en podkast som heter Hjernepodden. Her forteller eksperter om hva søvn, mat, trening og hjernetrim kan gjøre med hjernehelsen din. Hjernrådet er en paraplyorganisasjon for brukerorganisasjoner og fagmiljø innen forskning, forebygging, behandling og mestring. Aldring og helse er med i Hjernerådet.
Demens, 09.07.2021

Canadisk demenskalkulator

Forskere ved universitet i Ottawa publiserte nylig kalkulatoren. Den er laget for voksne over 55 år som ikke har en demensdiagnose. Ved hjelp av et kort spørreskjema, beregner kalkulatoren sannsynligheten for at man diagnostiseres med demens de neste fem årene, og hvilke livsstilsendringer som kan redusere risikoen for å få demens noe. – Det trengs en gjennomgang av bakgrunnsmaterialet for å finne ut om dette kan bli en ressurs i Norge, kommenterer Geir Selbæk, forskningssjef i Aldring og helse.
Demens, 29.06.2021

Stor tro på viktige gjennombrudd i tidlig diagnostikk og behandling av demens

Men selv om en medisin mot Alzheimers nylig ble godkjent i USA, og godkjenning er på gang EU og Norge, så mener forskere vi må ha flere tanker i hodet på samme tid. Vi vil aldri kunne behandle alle med demens. – Vi må tenke forebygging og behandling samtidig, mener forskningssjef Geir Selbæk.