Forskning, 15.12.2021

Åpnet nytt bibliotek med forskning på covid-19 og psykososiale forhold

– Når all tilgjengelig litteratur om psykososiale konsekvenser av covid-19-pandemien er samlet, blir det lettere å orientere seg og fatte gode beslutninger, sier prosjektleder Maria Teresa Grønning Dale, NKVTS. – Oversikt over relevant forskning er en forutsetning for kunnskapsbaserte råd som vi som nasjonale helsemyndigheter er avhengige av for å håndtere pandemisituasjonen i Norge, sier Freja Ulvestad Kärki, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, som står bak opprettelsen av koronabiblioteket.
Covid-19, 14.12.2021

Kuttet under pandemien

Kuttet med med 86 prosent: De første to månedene av nedstengningen førte stengte dagsentre og reduksjon i hjemmetjenesten til at personer med demens mistet i gjennomsnitt 20,5 timer offentlig omsorg per måned. Det ga en 100 prosent økning i omsorgen fra de pårørende. – Vår studie viser at nærmere 70 prosent av de pårørende opplevde en enda større belastning under nedstengningen. For fremtidige kriser og den kommende perioden etter pandemien må helsemyndighetene planlegge bedre, sier forsker.
Forlaget, 26.11.2021

Ny bok om stimuleringsterapi for personer med demens der pårørende kan delta

Forskning viser at personer med demens som deltar på aktiviteter som stimulerer hjernen kan få bedret livskvalitet. Forskningen viser også at pårørende som er involvert i terapien har færre depressive symptomer enn andre pårørende. Kognitiv stimuleringsterapi er en standardisert metode som består av aktiviteter som stimulerer orientering, språk, eksekutive funksjoner, oppmerksomhet og hukommelse hos personer med mild til moderat grad av demens.
Demens, 22.11.2021

Seminar om palliasjon og lindrende omsorg

Siri Rostoft vil snakke om bruk av spesialisert palliativ behandling siste leveår i Norge - betydning av alder og sosio-demografiske faktorer. Christina Moen vil fortelle om Røde Kors sin våketjeneste, som organiserer frivillige som er til stede for døende i deres siste dager eller timer. Caroline Kreppen Overen vil fortelle om PhD-prosjektet sitt, som omhandler palliasjon og symptomlindring hos sykehjemsbeboere med demens. Seminaret skjer 2. desember på OsloMet: Pilestredet 46, rom PA318.