Meld deg på Skandinavisk lederkonferanse i september - Nasjonalt senter for aldring og helse
Forskning, 28.06.2022

Hva er god omsorg for eldre som er blitt døvblinde?

Sykepleier Daniel Prause ved Signo Conrad Svendsen senter har de siste årene forsket på hvordan eldre, som er blitt døvblinde etter fødsel, erfarer å være mottakere av omsorgstjenester. Han fant gjennom masteroppgaven at det handler mye om eksistensielle behov; å oppleve naturen, utfolde sin kreativitet og å føle tilhørighet. Han ser i doktorgraden på hvordan slike behov kommer til uttrykk, hvordan omsorgsgivere identifiserer dem og hvordan de tilpasser omsorgen til de individuelle behovene.
Opplæring, 24.06.2022

25 helsefagarbeidere uteksaminert fra Fagskolen Aldring og helse i Ringerike kommune

– Vi vet at selve forutsetningen for kvalitet og effektivitet er kompetente medarbeidere, skriver rådgiver innen helse og omsorg i Ringerike kommune, Astrid Lundesgaard i Ringerikes blad. Her forteller hun at helse- og omsorgssektoren siden 2017 har hatt en strategisk og bevisst satsing på videreutdanning. I lys av dette startet det 25 studenter på Fagskolen Aldring og helse i 2020. Dette er samarbeid mellom Ringerike kommune og Fagskolen Aldring og helse. Undervisningen har skjedd på Hønefoss.
Demens, 23.06.2022

Setter eldres seksuelle helse på dagsorden

Aldring og seksuell helse er et nytt satsingsområde for organisasjonen Sex og politikk. Det vedtok organisasjonen på sitt årsmøte 2. juni. I dokumentet Seksualiteten endrer seg gjennom hele livet løftes ulike temaer. – Aldring og helse er glade for at eldres seksuelle settes så tydelig på agendaen. Dette er et område hvor det fortsatt er behov for informasjon og kompetanse, både til eldre selv, og til ansatte i helse- og omsorg, sider daglig leder i Aldring og helse, Kari Midtbø Kristiansen.
Demens, 23.06.2022

Akuttmottakets ti bud i møtet med eldre

– Underbehandling er et større problem enn overbehandling når eldre blir akutt syke, sier spesialsykepleier Guro Barstad til Sykepleien. Hun har derfor laget ti bud for sykepleiere i møtet med eldre, som har akutte sykdommer eller skader. Barstad jobber i akuttmottaket ved Sykehuset Telemark i Skien, og har tatt en mastergrad i klinisk geriatrisk helsearbeid. I mastergraden så hun på hvordan eldre med ulik grad av skrøpelighet vurderes under tidspress i akuttmottak.
Demens, 22.06.2022

Abonnér gratis på magasinet Min hjernehelse

Årets utgave av magasinet Min hjernehelse fra Hjernerådet har kommet, og du kan abonnere gratis: Her finner du fagstoff, intervjuer med mennesker som lever med hjernesykdom, temaartikler og småstoff. I denne utgaven møter du blant annet komiker Terje Sporsem, moren hans er rammet av demens. Og legen Kristin Leer som fikk ADHD-diagnosen 44 år gammel. Aldring og helse er medlem av Hjernerådet, som jobber for bedre behandling til mennesker med ulike hjernelidelser.
Demens, 21.06.2022

Travle dager på feltstasjonen

Feltstasjonen til forskningsprosjektet Aldring i Trøndelag befinner seg for tiden i Steinkjer, den sjette kommunen av de totalt 17 på kjøreplanen. Der gjennomføres en helseundersøkelse, som samler helsedata fra deltakere over 74 år. Aldring i Trøndelag deler feltstasjon med HUNT COVID, som skal undersøke hvordan CoVID-19 har påvirket folkehelsa. Prosjektleder for Aldring i Trøndelag, Vigdis Hjulstad Belbo, rapporterer om meget god respons fra nordtrønderne.
20.06.2022

Helse- og omsorgsministeren om fremtidens eldrepolitikk i Norge

– Veien til mål er gjennom tilgang på gode pasientforløp i hele landet, brede folkehelsetiltak, bedre samhandling og gode tjenester til eldre. Og så skal vi selvsagt være bedre forberedt ved neste krise, sa Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol i sitt innlegg på Storbykonferansen for eldreråd 2022: Aldersvennlige byer og nærområder, den 15. juni. Der snakket hun også mer konkret om satsing på tannhelsetjenester, den nye folkehelsemeldingen og en ny bo-trygt hjemme-reform.
Demens, 15.06.2022

Bedret luftkvalitet kan ha positiv effekt på kognitiv helse

Å bo i områder der luftkvaliteten ble bedre i løpet av en 10-års periode, var forbundet med langsommere kognitiv reduksjon hos eldre kvinner. Det skriver Norsk helseinformatikk på sin nettside. Tidligere har The Lancets demenskommisjon, der forskningssjef Geir Selbæk er medlem, fortalt oss at eksponering for luftforurensning er blant risikofaktorene for demens. Kommisjonens anbefaling om å raskt forbedre luftkvaliteten, for å redusere risikoen, er først og fremst rettet mot beslutningstakerne.
Demens, 14.06.2022

Vil vekke livsgleden for eldre med demens med musikkapp

En ny musikkhelseapp, kalt Mundu, vil gi mulighet for å skape gode øyeblikk, forbedret helse og fornyet livsglede for personer med demens gjennom musikk og bilder fra eget liv. Mundu er verdens første tilbyder av musikk for helse satt i system for det offentlige, i følge Norwegian Smart Care Cluster. Den er utarbeidet i samarbeid med NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus. Mundu er tilgjengelig for sykehus, sykehjem, dagsenter og hjemmetjeneste.