Nye retningslinjer for bankbransjen, som skal sikre bedre løsninger for ikke-digitale trer i kraft i dag - Nasjonalt senter for aldring og helse
Fysisk helse, 02.12.2022

Kvinner kan ha andre symptomer på hjerneslag enn menn

Generell sykdomsfølelse, kraftløshet, angst, kvalme og hodepine – dette var symptomer 30% av kvinnene i en australsk undersøkelse oppga i sammenheng med hjerneslag. Dette i motsetning til de klassiske symptomene som er vansker med å prate, smile, eller løfte armene. Ambulansepersonell kan feiltolke symptomene som migrene, forvirring, eller høyt blodtrykk. Det utgjør en risiko for å ikke komme til sykehus i tide, og betyr at kvinner kan gå glipp av viktig, tidssensitiv behandling.
Fysisk helse, 28.11.2022

Sjekk inn på Zoom for Ger-IT tirsdag 29. november kl. 12.00

Det handler om Cerebral amyloid angiopati: Hva kan være nyttig for geriateren å vite? Foreleser er overlege Audhild Egeland Torp ved geriatrisk avdeling på Sykehuset i Arendal. Cerebral amyloid angiopati er mikroblødninger som skjer i hjernen. Det er en sykdom med avleiring av beta amyloid i veggen til små og mellomstore arterier i hjernen, og en viktig årsak til hjerneblødning hos eldre.
Demens, 28.11.2022

Avdelingssykepleier oppfordrer til å ta hørselen på alvor

Mer enn 1 million mennesker i Norge har problemer med hørselen, og bare få av dem som har høreapparat bruker det jevnlig. – Et godt tilpasset høreapparat kan være alt som skal til for å øke livskvaliteten betraktelig, skriver avdelingssykepleier Tor Engevik. Engevik er opptatt av forebygging. – Hørselshemming er og blir et folkehelseproblem, og i likhet med alt annet er det både bedre og rimeligere å forebygge enn å reparere. Nedsatt hørsel kan også være en risikofaktor for demens.
Aldring, 24.11.2022

Melhus kommune vant årets Leve hele livet-pris

Juryen la vekt på at kommunen har laget en langsiktig plan for at innbyggerne kan leve gode dager i alderdommen. Premien er på 100 000 kroner, som skal brukes i reformarbeidet. Albert Verhagen, kommunalsjef for helse og velferd, og Siri Busklein, avdelingsleder i hjemmetjenesten, mottok prisen på vegne av kommunen. Det skjedde ifm. den store Leve hele livet-konferansen nylig, der 3000 var påmeldt.
Forskning, 21.11.2022

Helse- og omsorgsarbeidere med minoritetsbakgrunn opplever rasisme fra pasienter

Helse- og omsorgsarbeidere med minoritetsbakgrunn opplever både åpen og mindre synlig diskriminering, trakassering og rasisme på sykehjem, ifølge Tone Lindheim ved ViD vitenskapelige høgskole. Det strekker seg fra pasienter og pårørende som foretrekker pleiere med majoritetsbakgrunn, til direkte hatefulle ytringer. Mange saker rapporteres aldri. – Det er et problem at ledelsen tror at dagens systemer er tilstrekkelige for å fange opp diskrimineringen og trakasseringen ved sykehjemmene, sier hun.
Demens, 18.11.2022

Kryssord kommer bedre ut enn dataspill i en ny studie om mild kognitiv svikt og demens

Mild kognitiv svikt kan handle om utfordringer med hukommelsen, oppmerksomhet og språk. Det øker risikoen for demens. Effekten av hjernetrim hos pasienter med mild kognitiv svikt har til nå vært uklar. I en ny studie kommer det fram at deltakere som løste kryssord trimmet hjernen bedre enn dem som spilte dataspill. Hjernens funksjoner ble bedre bevart og hjernen krympet mindre. Også andre aktiviteter og trim for hjernen kan hjelpe. – Det hjelper mer, jo tidligere du begynner, sier Geir Selbæk.
Aldring, 08.11.2022

Hvorfor er det så vanskelig å rekruttere sykepleiere til geriatrien?

Det er spørsmålet sykepleier og avdelingsleder for omsorgsboliger ved Presteheia Omsorgssenter, Einar Cyvin stiller i et innlegg i Sykepleien. – Geriatri er et av de stedene man virkelig får brukt seg selv som sykepleier, fortsetter han. Han mener det er sykepleiefaglig utfordrende å jobbe i eldreomsorgen, og slår et slag for at flere sykepleiere bør velge å jobbe der.
ABC-opplæringen, 03.11.2022

ABC-dagene er i gang

Onsdag 2.november startet den første av årets to ABC-dager med innlegg fra blant andre Berit Kvalvaag Grønnestad og Per-Christian Wandås fra Helsedirektoratet, om henholdsvis Demensplanen 2025 og kompetansesatsing i kommunene. Leverandørene var også representert, blant annet ved Elin Michalsen fra USHT Gjøvik, som holdt et innlegg om viktigheten av lederforankring for å lykkes med ABC-opplæringen. ABC-opplæringen er et kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester.