Nærmere en halv million eldre er ikke-digitale, fra 1. november pålegges bankene å hjelpe

Finans Norge har utarbeidet en ny bransjenorm på oppfordring fra Eldreombudet. Bransjenormen vil pålegge bankene å hjelpe ikke-digitale brukere gjennom tilbud om analoge alternativer og opplæring.

Mange seniorer er både erfarne og komfortable med en digital hverdag. Allikevel er det en stor andel som både sliter med og ikke ønsker å forholde seg til digitale tjenester. Ved å legge banktjenester bak en digital «mur» mister den ikke-digitale delen av befolkningen muligheten til å styre en viktig del av livet sitt direkte.

Den nye bransjenormen er en samling av retningslinjer som bransjen har blitt enige om å følge. Tilgjengelige ikke-digitale løsninger, god rådgivning og tilrettelegging av informasjon er nøkkelpunkter. I tillegg skal det bli enklere å opprette fullmakt til en annen dersom man trenger hjelp. Ettersom det her er snakk om normer og ikke regler, vil det kunne variere til hvilken grad de forskjellige bankene velger å følge normen.

Å håndtere egen økonomi er hverdagsmestring

Eldreombudet skriver på sin nettside at de får svært mange henvendelser fra både eldre og pårørende om problemer med banktjenester. Disse går ofte på usikkerhet og mangel på noen å spørre om hjelp. Men det er også så grunnleggende utfordringer som at eldre ikke har internett. Dette var bakgrunnen for at Eldreombudet i 2021 utfordret bankenes organisasjon, Finans Norge, til å ta tak i problematikken.

Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder ved Aldring og helse, er svært positiv til den nye bransjenormen Finans Norge nå har lansert.

– Mange eldre opplever i økende grad digitalt utenforskap. Det er flott at det nå tilrettelegges for de som av forskjellige grunner ikke håndterer eller ønsker digitale løsninger. Dette er viktig for et likeverdig tilbud til alle grupper i samfunnet, sier Kristiansen.

– Tilgjengelige banktjenester er nødvendig for å kunne mestre hverdagen sin, legger hun til.

Må passe på at digitalisering ikke utestenger

Hun er opptatt av at det kontinuerlig jobbes for at alle skal få en bedre alderdom. Det å mestre hverdagslige utfordringer, som styring av egen økonomi, er en grunnleggende del av dette.

– Hvis vi ønsker oss samfunn som også er aldersvennlige, må vi ha fokus på at den økende digitaliseringen ikke drar i motsatt retning. Vi kan ikke ha et samfunn hvor store grupper ikke blir i stand til å håndtere hverdagslivet sitt, fordi vi har gjort mange funksjoner heldigitale, avslutter Kristiansen.

Både Eldreombudet og Aldring og helse vil holde øye med utviklingen, og hvordan bankene følger opp den nye normen.

Les mer på Eldreombudets nettside