Siste nytt

Vil øke kunnskapen om demens hos barn

Noen ytterst få barn utvikler, på grunn av annen sykdom, barnedemens. Det finnes ingen kur som kan hjelpe disse barna i dag, men foreldrene til Syver og Julian håper at økt fokus kan bidra til forskning og behandling.

Geir Selbæk. Foto

Hvordan kan vi forstå kreft?

I den 4. episoden av Aldring og helse-podden står blant annet kreft og aldring, anti-aldring og evolusjon på agendaen. Professor Geir Selbæk og…

SESAM-dagene med internasjonal konferanse om om demens, skrøpelighet og sarkopeni

SESAM-dagene er Norges største konferanse om eldremedisin og samhandling, med arrangementer for helsepersonell, forskere, politikere og samfunnsengasjerte personer. Nytt i år er en internasjonal konferanse om demens, skrøpelighet og sarkopeni, som samler ledende kapasiteter fra hele verden. Sarkopeni er en betegnelse på progressiv og generalisert tap av muskelmasse og muskelstyrke. Konferansen finner sted i Stavanger i tidsrommet 13.-16. mai, og har påmeldingsfrist 6. mai.

Gratis forskningswebinar torsdag 11. april, kl. 14:00

Seniorforsker Vegard Skirbekk inviterer til webinar med Bernardo Lanza Queiroz, en brasiliansk demograf som forsker på hvordan endringer i arbeidsstyrkens utdanning påvirker eldre arbeideres arbeidstilbud og inntekt. Funnene hans understreker en sterk positiv sammenheng mellom utdanning, arbeidsdeltakelse og inntekt, spesielt i stabile arbeidsmarkeder med justert pensjonspolitikk.

Les flere notiser

Utforsk våre nyttige sider

Våre forskningsartikler

Våre forskere er hoved- eller medforfattere på over 70 forskningsartikler hvert år. Her finner du en oversikt over alle artiklene, med sammendrag og lenke til publikasjonen.

Gå til forskningsartiklene
ABC-opplæring

ABC-opplæring er et kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Deltakerne får dokumentert kompetanse innen ett av fire områder.

Gå til ABC-opplæringen
Aldring og helse mener

Aldring og helse bidrar til å gi bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, blant annet gjennom faglig-politiske innspill til høringer og i møter med beslutningstakere.

Gå til våre innspill