Nytt Om aldring-foredrag: Rasjonell bruk av farmakogenetiske tester til eldre

Bruken av genetiske undersøkelser kan bidra til økt treffsikkerhet i valg av legemiddel og dosering til den enkelte pasient. Lær mer om hvordan testene kan brukes til beste for eldre pasienter i dagens Om aldring-foredrag.

Analysesvaret man får ved slik testing har en livsvarig verdi og kan benyttes på tvers av ulike terapiområder.

Espen Molden forklarer i dette foredraget hva farmakogenetiske tester er, hva man kan undersøke og hvordan prøvesvarene kan brukes til beste for eldre pasienter. 

Molden er forskningsleder ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus og professor ved Farmasøytisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO.