Tilbyr studentrabatt på temakonferanser - Aldring og helse
Demens, 18.05.2021

Regjeringen kommer med ny ernæringstrategi for eldre

Om lag 1 av 3 eldre som bor på sykehjem er underernært eller står i fare for å bli det. Blant eldre som mottar hjemmetjenester er nesten 1 av 4 i samme situasjon. Nå kommer regjeringen med en ny strategi. Strategien skal bidra til gode måltidsopplevelser og mindre feil- og underernæring blant eldre på sykehjem og eldre som mottar hjemmetjenester. Regjeringen vil be Helsedirektoratet om å kartlegge hva slags mattilbud de eldre har og hvordan sykehjem og hjemmetjenesten følger opp eldres ernæring.
Utviklings­hemning, 30.04.2021

Webinar om pårørendeskoler til pårørende til voksne og eldre med utviklingshemning

Et gratis webinar 9. juni vil gi tips og råd til hvordan du som er tjenesteyter kan etablere og drive pårørendeskoler for pårørende til voksen og eldre med utviklingshemning. Du vil blant annet få informasjon om tilskuddsordningen, pårørendeskolemodellen, betydningen av pårørendeskole for denne pårørendegruppen, og erfaringer fra tidligere tilbud. Pårørendeskolene er en møteplass som gir pårørende til personer med utviklingshemning støtte til å mestre praktiske og følelsesmessige utfordringer.
Demens, 28.04.2021

To nye talerør for eldre åpnet

Senteret for et aldersvennlig Norge og Eldreombudet ble offisielt åpnet under samme tak denne uka. Senteret arbeider for å fremme aldersvennlig samfunn i et bærekraftperspektiv, og tilhører Helsedirektoratet. Eldreombudet er et selvstendig statlig organ som fremmer eldres interesser i hele samfunnet. Vi gratulerer med åpningen!
Demens, 28.04.2021

Demenssykdom utvikler seg ulikt

Pasienter med adferdsforstyrrelser hadde raskere utvikling av demens, viser ny forskning. – Pasienter med alvorlige nevropsykiatriske symptomer ved demens viste raskere utvikling, sier demensforsker Trine Holt Edwin. Edwin jobber både som forsker hos Aldring og Helse, og som lege ved hukommelsesklinikken ved geriatrisk avdeling på Ullevål sykehus.
22.04.2021

Meld deg på den nordiske gerontologikongressen

Den 25. kongressen har tema The Age of Ageing, og er i år digital: – Enda enklere for gerontologi-entusiaster å bli med, sier president for organisasjonskomiteen, Steinunn Thordardottir fra Island. Hun sier at den digitale kongressen, som i år har utgangspunkt i Reykjavik, åpner en ny verden av muligheter for å etablere nye nettverk og samarbeid mellom kontinentene.
Demens, 20.04.2021

Opplysende om demens i Folkehelsepodden

Med forskningssjef Geir Selbæk og forsker Heine Strand. I den nye episoden av kan du lære mer om årsakene til demens, om demens er arvelig, hva som kan forebygge sykdommen og om det vil komme en medisin eller vaksine. Geir Selbæk er professor og forskningssjef ved Aldring og helse og Strand er forsker ved Folkehelseinstituttet og Aldring og helse. Programleder er Torunn Gjerustad. Folkehelsepodden lages av Folkehelseinstituttet.