Sykehjem hjelper eldre med sexlivet - Nasjonalt senter for aldring og helse
Demens, 27.03.2023

Kan middelhavsdietten redusere risikoen for demens?

Middelhavsdietten handler om frukt og grønnsaker, fullkornsbrød, nøtter, belgfrukter og fisk, og om lite mettet fett og moderat med alkohol. En ny studie har vist at en slik diett minsket risiko for demens med 23 prosent blant deltakerne. Ekaterina Zotcheva i Aldring og helse mener det er vanskelig å si hvor mye risikoen for demens blir redusert. Hun er likevel enig i at å innta slik mat og drikke er bra for kognitiv funksjon, som hukommelse, konsentrasjon og planleggingsevne og å uttrykke seg.
Alders-og sykehjemsmedisin, 24.03.2023

Gode erfaringer kan forbedre eldreomsorgen

– Hva er viktig for deg? Dette spørsmålet stiller vi den enkelte, men innsikt om dette må vi også ha på gruppenivå. Denne innsikten må vi bruke til å stille det riktige spørsmålene og prioritere de viktigste utfordringene, skriver Johnny Advocaat, i Sykehjemsetaten i Oslo kommune. Han har i et drøyt halvår vært en del av de over 5000 ansatte i Sykehjemsetaten i Oslo kommune.
Demens, 23.03.2023

Lurer du på hvordan du kan representere andre på Helsenorge?

Du kan holde oversikt over helseopplysningene til personer med manglende samtykkekompetanse, som personer med demens eller personer med utviklingshemning, på Helsenorge. Da må du skaffe deg fullmakt. Fullmakten gjelder for maksimalt 5 år av gangen.
Demens, 22.03.2023

Beskytter sosialt nettverk mot kognitiv svekkelse?

En ny stor analyse av resultater fra mange like studier, viser en sterk sammenheng mellom det å være sosial og kognitiv funksjon. Kognitiv funksjon handler om hukommelse, konsentrasjon og planleggingsevne, og det å uttrykke seg. – Funnene kan forklares ved at regelmessig deltakelse i sosiale aktiviteter kan øke den kognitive stimuleringen og dermed bevare kognitiv funksjon. Samtidig kan det å bo alene og føle seg ensom forårsake stress og tap av kognitiv funksjon, sier Knut Engedal.
ABC-opplæringen, 21.03.2023

Mitt livs ABC på Vernepleierpodden

I episode 156 av Vernepodden, kan du høre May Glad Lien og Aud Marie Ellinggard fra Aldring og helse fortelle om kompetansehevingstilbudet Mitt livs ABC. Tilbudet passer for alle som jobber med tjenester for personer med utviklingshemning. May og Aud Marie forteller om hvorfor Mitt livs ABC kan være viktig for å kunne utvikle fagmiljøet, for å kunne gi bedre tjenester, og om koblingen til veilederen Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.
Psykisk helse, 14.03.2023

Ny Psyk-IT om eldre og antipsykotiske legemidler

– Det må være en god grunn ved bruk av antipsykotiske legemidler hos eldre, sier Marit Tveito i denne månedens utgave av Psyk-IT. Ni av ti eldre bruker reseptbelagte legemidler og bruken av såkalte psykofarmaka øker med alderen. Blant de eldste eldre kan enkelte være oppe i et tosifret antall medisiner og risikoen for at disse reagerer med hverandre øker. I tillegg er eldre mer sårbare for bivirkninger.
Aldring, 13.03.2023

Sammen for et aldersvennlig samfunn

Aldring og helse har inngått partnerskap med Senteret for et aldersvennlig Norge. − Et aldersvennlig Norge er viktig og relevant i alle våre fagområder og alt vårt arbeid, og vi er opptatt av å kunne være en «verktøykasse» for arbeidet med aldersvennlig utvikling, forklarer daglig leder Kari Midtbø Kristiansen. - De vil være viktige i arbeidet med å skape et mer aldersvennlig Norge, sier Nina Myklebust, som leder arbeidet med partnerne i Senteret for et aldersvennlig Norge.