14.10.2020

Nasjonal konferanse om eldrereformen Leve hele livet

I år er det fokus på planarbeid som reflekterer den fasen reformarbeidet er inne i: kartlegging, analyse og planlegging. Helseministeren vil i dele ut Leve hele livet-prisen til en kommune som har igangsatt tiltak for at eldre får opprettholdt sine aktive og meningsfulle dager. Konferansen er aktuell for deg som jobber med reformen, samt for alle med interesse for temaet. Årets konferanse gjennomføres digitalt, og er åpen og gratis mot påmelding.
Psykisk helse, 09.10.2020

Eldre & Psyken i programmet Holm, NRK P1+

To av de som medvirker i Aldring og helses nye podkast gjestet torsdag programmet Holm på NRK P1+. Margrethe Stensson, psykiater ved alderspsykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet, gir råd om hvordan man kan møte og støtte eldre med psykiske lidelser, mens Grete Nørjordet (76) delte sine erfaringer fra et voksenliv med psykoselidelse. Du kan lytte til det aktuelle innslaget på NRK Holm her.
Demens, 05.10.2020

Søk på Leon Jarners forskningspris 2020

Leon Jarners minnefond vil også i 2020 dele ut en forskningspris på kr. 75 000 til et forskningsprosjekt om demenssykdommer, personer med demens eller om pårørende. Innsendte prosjekter må være utført eller være under utførelse i Norge, for å komme med i betraktningen. Prosjekter fra alle fagretninger er aktuelle og kan være av medisinsk, sykepleievitenskapelig eller samfunnsvitenskapelig karakter. Tidligere prisvinnere kan også søke.
Demens, 01.10.2020

Webinar om demens og utviklingshemning - fra mistanke til diagnose

Det kan være vanskelig å tolke hva som er tidlige tegn på demens. Vær med på webinar, som vil belyse dette og andre utfordringer ved demens hos personer med utviklingshemning, blant annet uro som kan oppstå før en demensdiagnose. – En person med utviklingshemming kan få panikk og angst når man ikke forstår verden rundt seg på samme måte som man har gjort før, sier spesialrådgiver Frode Kibsgaard Larsen fra Aldring og helse. Han koordinerer nordisk nettverk for demens og utviklingshemning.
Psykisk helse, 30.09.2020

Ny bok om depresjon hos eldre

I Norge har hver femte person over 65 år depresjon. Likevel forblir diagnosen ofte oversett fordi mekanismene bak depresjon som forekommer for første gang etter fylte 65 år ikke er de samme som hos unge og voksne. Det er Knut Engedal og Guro Hanevold Bjørkløf i Aldring og helse som har skrevet boka.
Covid-19, 25.09.2020

Kartlegger problemer som berører eldre og pårørende under koronapandemien

- Et virus har i løpet av noen få måneder vist at omsorg og velferd er grunnleggende for all annen virksomhet i samfunnet. Mer enn noen gang tidligere har vi fått illustrert at alt annet risikerer å stoppe opp, om ikke dette er på plass, sier Steinar Barstad fra Senter for omsorgsforskning. Han har utarbeidet rapporten «Den kommunale helse- og omsorgstjenesten etter koronaen» på oppdrag fra Pensjonistforbundet.
Demens, 22.09.2020

"Alt" om Alzheimers sykdom på Ekko

Hva er Alzheimers, og hvordan forebygges sykdommen? Så mange som 104.000 nordmenn kan ha Alzheimers sykdom, og det finnes et dusin tiltak som kan forebygge og bremse sykdomsforløpet. Forskningssjef Geir Selbæk ble intervjuet om status for forebygging, behandling og omsorg i anledning Alzheimerdagen 21. september.
Demens, 17.09.2020

Demens i Oslo på den internasjonale Alzheimerdagen

Demens i Oslo er for anledningen gått digitalt, og du kan være med på en skjerm der du er mandag fra 13.00-14.00. Det vil handle om hva demens er, hvordan demens arter seg og hvilke tjenester, tilbud og aktiviteter som finnes for personer med demens og pårørende i Oslo. Blant annet, så vil en person med demens snakke om sine egne erfaringer, forskningssjef Geir Selbæk i Aldring og helse vil snakke om demens i dag og det vil bli fokus på demenskoordinatorens rolle.