Det finnes verktøy som kan bidra til å redusere vold på sykehjem - Aldring og helse

Det finnes verktøy som kan bidra til å redusere vold på sykehjem

Gjennom god personsentrert demensomsorg, tilstrekkelig bemanning og ledere som setter fag på dagsorden vil man kunne redusere aggressiv atferd og samtidig gi god livskvalitet for beboere på norske sykehjem, skriver daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse.