Forskning, 13.11.2020

Søker eldre hjemmeboende til utvikling av ny digital veileder

Alderspsykiatrisk forskningsgruppe ved Oslo universitetssykehus deltar i EU-prosjekt, der forskere fra flere land samarbeider om å utvikle en digital veileder av eldre, hjemmeboende personer. Nå ønsker de seg deltakere over 65 år som vil la seg teste over telefon/videosamtale. Veilederen skal hjelpe brukerne med å oppnå personlige mål på områdene kosthold, fysisk aktivitet og fritid. Målet er å bidra til at flere eldre skal ha et selvstendig eldreliv med god helse. Har du lyst til å bidra?
Fagskolen, 11.11.2020

Stor satsing på kompetanseheving ga resultater under koronatiden

En nysatsing fra Fagskolen aldring og helse fikk i høst med seg 30 nye studenter fra en og samme kommune, nemlig Ringerike. Det skriver Ringerikes blad. Rektor Signe Gjelstad berømmer kommunen for satsingen. Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen var svært glad for at de klarte å gjennomføre en slik satsing midt i en krevende koronasituasjon: - Deltakerne får en fagskolegrad innen høyere yrkesfaglig utdanning, som gir kunnskap, et lønnshopp på 20.000 kroner og 60 studiepoeng, sier hun til avisa.
Covid-19, 05.11.2020

Informasjon om koronaviruset på eget språk til eldre innvandrere

En informasjonsfolder er nå under oversettelse til somali, urdu, arabisk, vietnamesisk og bosnisk, og vil snart være klar. Her får eldre innvandrere informasjon om smittevern og tips til i hvordan de kan håndtere koronaviruset i hverdagen. Det kommer også informasjonsfilmer på de samme språkene. Så, følg med på våre nettsider og på Facebook.
Forskning, 28.10.2020

Nytt prosjektet om digitale elektroniske hjelpemidler for eldre har fått 70 millioner fra EU

– Målet er å videreutvikle smarte elektroniske løsninger som gjør at eldre kan leve aktive liv hjemme mest mulig uavhengig av hjelp fra helsetjenesten. Prosjektet er viktig for å realisere den utviklingsretningen som er ønsket for helsetjenesten generelt, sier forskningsleder Sverre Bergh ved Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom ved Sykehuset Innlandet. Han er også tilknyttet Aldring og helse som forsker.
27.10.2020

ABC-opplæringen i kommunene fortsetter

Forelesere, deltakere og underleverandører i ABC-opplæringen er glade for at det nå flere steder i landet blir arrangert fagseminarer – med diverse tilpasninger. ABC-opplæringen er kompetanseheving for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Nylig var det blant annet fagseminar 2 i Mitt livs ABC arrangert av USHT Hedmark. Deltakere fra Åsnes kom fysisk, mens deltakere i nabokommunen deltok digitalt. ABC-ansatte i Aldring og helse ønsker lykke til med fagseminarer-både fysisk og digitalt.
Forskning, 26.10.2020

Hvordan kan vi få en aktiv alderdom?

Eldre svarer på en rekke spørsmål om livsstilsvaner, fysisk og psykisk helse, arbeidsliv og andre forhold slik at forskere og vi andre kan få svar. En omfattende undersøkelse av helse, funksjon og trivsel foregår nå med 2000 inviterte eldre i Oppland. Prosjektet, som bygger på tilsvarende studier i en rekke andre land, er et samarbeid mellom NTNU Gjøvik, Sykehuset Innlandet, Folkehelseinstituttet og Aldring og helse.
Demens, 19.10.2020

Nominer din kandidat!

Kjenner du noen som fortjener Huskeprisen? Aldring og helse vil med prisen rette oppmerksomheten mot de som skaper «dager med mening» for personer med demens, hjemme eller på institusjon. Noen gjør litt ekstra. Hjelp oss med å nominere disse. Du kan foreslå både en person, en organisasjon, et lag, en gruppe, en arbeidsplass eller andre, men nominasjonen må sendes innen 1. november. Prisen skal overrekkes på Demensdagene 1.-2. desember.
ABC-opplæringen, 15.10.2020

Har valgt «Mitt livs ABC»

Kristin Søllesvik Hidle ved USHT Rogaland forteller at de fortsetter å styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemning til tross for koronapandemien. – På grunn av covid 19 er vårens samlinger blitt utsatt. Vi vil gjerne kunne samles fysisk, men skulle ikke dette gå, har vi digitale løsninger som backup. Vi skal i gang med midtveissamling i perm 1 og oppstartsamling i perm 2 denne høsten. Vi starter opp igjen med nye grupper i 2021, og vi håper at vi når ut til flere.