Forskning, 25.08.2021

Mulig nytt og viktig nasjonalt kvalitetsregister for alderspsykiatri på trappene

Aldring og helse drifter KVALAP, et register for personer som utredes og behandles ved alderspsykiatriske avdelinger i spesialisthelsetjenesten. Høsten 2019 ble det sendt søknad om å bli nasjonalt kvalitetsregister. Slike registre skal bidra til å forbedre helsetjenesten. Tanken er at KVALAP skal bidra til bedre utredning og behandling innenfor alderspsykiatrien. Det er VG som omtaler saken, og ifølge avisen så er prosessen nå på oppløpssiden. Helsedirektoratet tar den endelige beslutningen.
Demens, 19.08.2021

Marte Meo som metode i demensomsorgen

I dette intervjuet forteller demenskoordinator og vernepleier Solveig S. Hanssen om en spennende metode i arbeidet med personer med demens. De gjør «mer av det som virker» i møtet med personen med demens, og får økt samarbeid og redusert motstand i det daglige.
Demens, 19.08.2021

Fremdeles mulighet for å starte videreutdanning i demens og psykisk helse ved VID

Er du helsepersonell i kommunene i Østfold, Bærum (Viken) og Oslo, så er dette kanskje noe for deg? Fra høsten 2021 tilbyr VID en videreutdanning for å styrke helsepersonells kompetanse innen eldre med demens og/eller psykiske lidelser. Denne uken er det studiestart for grunnutdanningene ved VID, men det er fremdeles mulig å søke seg inn på dette spennende studiet. Aldring og helse er samarbeidspartner med VID både i utviklingen av studiet og i gjennomføringen.
Psykisk helse, 16.08.2021

Å bevege seg utendørs har egen effekt på hjernehelsen

- Våre resultater viser at humøret vårt og hjernestrukturen bedres når vi tilbringer tid utendørs, sier forsker Simone Kühn, som har ledet en ny studie. Å gå regelmessig ut i frisk luft har påviselig positiv nevrologisk effekt på hjernen. Funnene gir støtte for et naturlig supplement til behandling av psykiske lidelser, mener Anna Mascherek, som også var med på studien. - Leger bør skrive ut «resept» på å gå tur i frisk luft som en del av behandlingen, sier hun.
Forskning, 12.08.2021

Lytt til interessant podkast om hjernen

Hjernerådet har laget en podkast som heter Hjernepodden. Her forteller eksperter om hva søvn, mat, trening og hjernetrim kan gjøre med hjernehelsen din. Hjernrådet er en paraplyorganisasjon for brukerorganisasjoner og fagmiljø innen forskning, forebygging, behandling og mestring. Aldring og helse er med i Hjernerådet.
11.08.2021

Kronikk: Eldre er ikke søte

– Og eldre er ikke gretne heller. La oss sende alderismen på skraphaugen. Men først må vi få øye på den, skriver eldreombudet Bente Lund Jacobsen i en kronikk i VG. – Selv ble jeg overrasket over enkelte reaksjoner da jeg ble eldreombud: Skifter du beite i en alder av 57 år? Det kunne virke som om et jobbskifte er litt naturstridig når 60-årsdagen nærmer seg.
Demens, 11.08.2021

Velkommen til gratis nordisk nettseminar om urfolk 31. august-1. september

Seminaret setter søkelys på rettighetene til urfolk med nedsatt funksjonsevne, med særlig fokus på personer med demens. Hvordan respekterer og iverksetter vi rettigheter for urfolk med nedsatt funksjonsevne i Norden? Hva er utfordringene for å dekke behovene til urfolk med demens i tynt befolkede områder? Husk å melde deg på, for å få tilsendt lenke.